Przekonaj się , kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie emerytalno-rentowe.

Kategoria: Informacje prasowe

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać, że przy dorabianiu obowiązują ich limity.  Ich przekroczenie wiąże się z pewnymi konsekwencjami i należy pamiętać, że z osiągniętego przychodu trzeba się rozliczyć. Dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy świadczenie emeryta albo rencisty.

 - Na to, czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Chodzi tu głównie o przychody osiągnięte między innymi ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS województwa podlaskiego.

Sprawdzajmy wysokość limitów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ogłasza kwoty przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi, które wejdą w życie już 1 marca tego roku, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące do 31 maja br. Warto wiedzieć, ile wynoszą i powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli nie mieścimy się z limitach. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:

  • nie przekroczymy 3 161,70 zł  miesięcznie– świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
  • przekroczenie 3 161,70 zł, ale nie więcej niż 5 871,70 zł wpłynie na zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
  • przekroczenie 5 871,70 zł,-  zawiesimy wypłatę świadczenia.

Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2018 roku wynosi:

  • 582,38 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 436,82 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 495,06 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Jeśli jest  kilka osób uprawnionych do renty rodzinnej, to jest ona zmniejszana proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób .

            Od 1 marca wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wyniesie ona 3161,70 zł.

            Wspomniana wyżej renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy, a niezdolność ta powstała, zanim ta osoba ukończyła 18-sty rok życia. Naruszenie sprawności organizmu powstało w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. W przypadku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy.

- Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od płci. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka

Warto wiedzieć, że ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

                                                                                                                                                   Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi