Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kategoria: Informacje prasowe

Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew” oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce w dniu 29 kwietnia br. (czwartek) zorganizowało spotkanie poświęcone przydomowym oczyszczalniom ścieków.

Zainteresowanych przywitał Wicestarosta – Jerzy Sirak. Spotkanie prowadził Dariusz Ochrymiuk – prezes zarządu i koordynator projektu „Centrum Zielonych technologii” oraz Michał Hawryłyszyn z P.H.U. Ekoprom z Białegostoku.

W czasie spotkania zostały przedstawione zasady budowy i eksploatacji różnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na wstępie Dariusz Ochrymiuk zaprezentował realizowany projekt oraz działania, jakie są prowadzone przez biuro Centrum Zielonych Technologii. Następnie Michał Hawryłyszyn omówił prezentację na temat „Urządzanie i technologie stosowane w utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych na terenach o rozproszonej zabudowie”. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są rodzaje oczyszczalni, jakie są ich zalety i wady oraz  parametry. Ponadto pan Dariusz i pan Michał wyjaśnili jak uniknąć błędów przy wyborze typu oczyszczalni ścieków, jej projektowaniu, budowie i eksploatacji, a także jak obniżyć koszty budowy, budując je we własnym zakresie. Uczestnicy obejrzeli również film prezentujący roślinno-gruntowe oczyszczalnie ścieków.

Zaproszenia na spotkanie zostały przesłane kwaterodawcom, sołtysom i urzędom gmin. Zainteresowanych było sporo, padły liczne pytania dotyczące szczegółów.

Z związku z tym, iż temat oczyszczalni cieszy się dużą popularnością biuro Centrum Zielonych Technologii uruchomiło drugą już turę rekrutacyjną (pierwsza była w 2008 r.) na:
bezpłatne szkolenia z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szkolenia, dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków, organizowane są przez Centrum Zielonych Technologii, w ramach projektu: „Cykl szkoleń przedstawiających zasady budowy i eksploatacji gruntowo – roślinnych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo północno – wschodniej Polski”.

Są one adresowane do mieszkańców województwa podlaskiego, zainteresowanych tematyką przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym w szczególności do rolników, właścicieli kwater agroturystycznych, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw i in.

Każde szkolenie obejmuje cykl zajęć, na który składają się: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i wyjazd terenowy. W trakcie szkoleń teoretycznych omawiane są zasady doboru, budowy oraz eksploatacji i serwisu różnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na oczyszczalnie gruntowo-roślinne. W czasie szkoleń praktycznych budowana jest od podstaw modelowa, gruntowo-roślinna oczyszczalnia ścieków. Dzięki temu uczestnicy szkoleń, mogą zapoznać się z etapami jej budowy. Na wyjeździe terenowym prezentowane są różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków już funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

Wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń otrzymują nieodpłatnie: materiały szkoleniowe, wykorzystywane w czasie zajęć, poradnik i film instruktażowy, dotyczący budowy gruntowo – roślinnej oczyszczalni ścieków, projekt technologiczny takiej oczyszczalni, zaświadczenie potwierdzające udział w cyklu szkoleń.

Aby zakwalifikować się do udziału w naszych szkoleniach należy zadeklarować udział w całym cyklu szkoleniowym. Ilość osób, które mogą wziąć w nich udział jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w ramach szkoleń odbędą się w okresie luty/marzec – wrzesień 2010 r., a ich konkretne terminy ustalimy w porozumieniu z osobami zainteresowanymi, w miarę ich zgłaszania się do udziału w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w w/w szkoleniu Centrum Zielonych Technologii, zapraszamy do Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce - pok. nr 4 (parter), tel. (85) 682 5199, 682 3046. W Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Hajnówce można zapisać się na bezpłatne szkolenie. a także wypożyczyć poradnik „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Wydział Promocji,
Rozwoju Regionalnego,
Turystyki i Współpracy z Zagranicą