Zawiadomienie RŚ.6223-1/10

Kategoria: Administracja

Zgodnie z art.61 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2000.98.1071 z późn. zm./ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz.U.2005.239.2019/ zawiadamia się, że w dniu 21.01.2010 z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego RŚ.6223-20/05 na pobór wody podziemnej, wydanego dla przedsiębiorstwa “Cyklon” Handel Hurtowy i Detaliczny gazem propan-butan, Zabłotczyzna 30, 17-220 Narewka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. można zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami w terminie do dnia 05.02.2010  w Starostwie Powiatowym, ul. Zina 1, pokój nr 10.