Zawiadomienie RŚ.7644/12/2009

Kategoria: Administracja

Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) zawiadamia się, iż w dniu 31.12.2009 roku na wniosek firmy RINDIPOL S.A., 89-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13B dla Ciepłowni w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 51 (wniosek uzupełniony dnia 19.01.2010 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanego pozwolenia zintegrowanego znak: RS.7644/4/2006 z dnia 19.03.2007 roku.
 
Wniosek został umieszczony w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Z treścią wniosku można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500. 

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 21 dni (tj. od dnia wywieszenia zawiadomienia – 21.01.2010 roku do dnia 12.02.2010 roku) osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w następujący sposób (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa w w/w godzinach.
');
//-->

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi