Informacje o projekcie "Żyjmy razem"

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież oraz osoby starsze zarówno z Hajnówki jak i powiatu hajnowskiego do uczestnictwa w zadaniu PN. „Zmieniamy świat zaczynając od siebie”. Zadanie składa się z cyklu warsztatów edukacyjno-plastycznych. Warsztaty będą odbywać się w Hajnowskim Domu Kultury:

dnia 26.01.2010 r.
godz. 12.00 – warsztaty edukacyjne gr. starsza
dnia 27.01.2010 r. 
godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne gr. młodzieży
godz. 12.00 – warsztaty plastyczne gr starsza
dnia 28.01.2010 r.
godz. 10.00 – warsztaty plastyczne gr. młodzieży

Zapisy są przyjmowane pod numerem telefonu 085 682 32 03.

Koordynatorem zadania realizowanego przez Hajnowski Dom Kultury jest Pani Barbara Sadowska.

Zadanie PN. „Zmieniamy świat zaczynając od siebie” jest realizowane w ramach projektu „Żyjemy razem”, którego głównym organizatorem i koordynatorem jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W projekcie bierze udział 12 wyłonionych w konkursie ofert instytucji i jednostek.

Celem projektu jest przede wszystkim szeroko rozumiana edukacja zmierzająca do uświadomienia mieszkańcom województwa podlaskiego jak i innych regionów Polski, że dzięki  dialogowi pomiędzy ludźmi różnych wyznań, narodowości, ras, różnych poglądów, ludźmi biednymi i bogatymi, zdrowymi i niepełnosprawnymi, ludźmi z miasta i  ze wsi, starymi i młodymi - możliwa jest bezkonfliktowa koegzystencja tych zróżnicowanych grup. Każdy z nas jest inny, ale żyjemy razem na tej ziemi, pod jednym niebem i powinniśmy się nawzajem szanować.

W ramach projektu realizowane będą:
• warsztaty,
• wystawy,
• imprezy towarzyszące, takie jak spektakle, koncerty, działania uliczne, konkursy itd,
• wydawnictwa,
• nagrania telewizyjne.

Po zakończeniu cyklu warsztatów wyłonione zostaną najlepsze prace, które znajdą się na wielkoformatowej wystawie prezentowanej w pierwszej kolejności w 12 miejscowościach naszego województwa. W Hajnówce wystawa zagości w październiku 2010 r. Otwarciom wystaw towarzyszyć będą koncerty, spektakle, akcje uliczne, lekcje tolerancji w szkołach itp. DKiDzN  planuje również wydanie katalogu, zawierającego  opis  projektu, zdjęcia z warsztatów, z inauguracji wystaw w poszczególnych miejscowościach itd. Powstanie również dokumentacja filmowa zrealizowana przez TV Białystok. Oprócz TV Białystok, patronat nad projektem objęli Gazeta Wyborcza oraz Suwalski Serwis Informacyjny.
   

Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi