Azbest


Zgodnie z podanymi poniżej przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Miasta lub Wójtowi Gminy informację zawierającą min. dane o ilości azbestu i jego lokalizacji.

Właściciele nieruchomości, a także obiektu lub innego miejsca zawierającego azbest powinni również sporządzać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz oceny należy przekazywać organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestu.

Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2032 roku. Jeśli natomiast wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie się materiału, właściciel budynku powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być powtórnie wykorzystany, lecz powinien zostać wywieziony na specjalistyczne składowisko.

Prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających decyzję marszałka – zatwierdzony program gospodarki odpadami.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi