Informacji o realizowanym projekcie POKL w Areszcie Śledczym w Hajnówce

Kategoria: Informacje prasowe

Areszt Śledczy w Hajnówce w sierpniu 2008 roku przystąpił do realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pt. Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. Głównym założeniem projektu jest organizacja cyklów szkoleniowo – aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności, które w dużym stopniu umożliwią przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa oraz przystosowania do wymogów rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W związku z powyższym w naszej jednostce jeszcze w 2008 roku zostały przeprowadzone 3 kursy dla skazanych, tj. kurs tynkarz – malarz, posadzkarz – glazurnik oraz kurs plecionkarz – koszykarz, w każdym kursie uczestniczyło 12 osób pozbawionych wolności osadzonych w naszej jednostce. Dodatkowo dzięki środkom finansowym projektu został zakupiony sprzęt oraz narzędzia niezbędne do realizacji kursów.  W myśl projektu została również utworzona ze środków finansowych projektu sala komputerowa, wyposażona w 11 stanowisk komputerowych a także  w niezbędny sprzęt multimedialny: drukarkę, kserokopiarkę oraz rzutnik multimedialny.
W związku z realizacją założeń projektu Areszt Śledczy w Hajnówce przeprowadził w 2009 roku kolejne kursy dla skazanych. Przeprowadzone kursy to:
1.Obsługa komputera z systemem magazynowania oraz obsługą kas fiskalnych (przeszkolono 12 skazanych).
2.Obsługa komputera z elementami grafiki komputerowej (przeszkolono 12 skazanych).
3.Technolog wykończeń wnętrz (przeszkolono 12 skazanych).
4.Cieśla budowlany (przeszkolono 12 skazanych) .
Jednocześnie, powyższe kursy zostały uzupełnione zajęciami aktywizacyjnymi  mającymi na celu przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa oraz na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach tych zajęć osadzeni mieli możliwość poznania swoich umiejętności, przeanalizowania swoich kwalifikacji zawodowych, mocnych i słabych stron, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowania się do rozmowy aplikacyjnej z pracodawcą.
Podczas realizacji wszystkich wymienionych kursów został wykorzystany sprzęt i narzędzia zakupione w 2008 roku na potrzeby projektu, a także  sala komputerowa.
W 2010 roku będą realizowane kolejne kursy dla skazanych uzupełnione o zajęcia aktywizacyjne.  
Należy zaznaczyć, iż projekt skierowany jest do osób pozbawionych wolności zainteresowanych nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych i posiadające nieodległe terminy zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności, tj. nie więcej niż dwa lata,  bądź posiadającym nabyte uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Planowany termin zakończenia projektu to 30 listopad 2012 roku.

Autor tekstu: Marta Kułaj

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi