Zawiadomienie RŚ.6224-25/10

Kategoria: Administracja

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadamia, iż dnia 25.01.2010r. na wniosek Urzędu Miejskiego Kleszczele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, RŚ.6224-25/09 na wykonanie urządzeń wodnych – budowę pomostów na terenie zalewu w Repczycach, wydanego dla Gminy Kleszczele w dniu 18.11.2009 roku.

Zainteresowane strony mogą zgłosić swoje stanowisko oraz uzyskać wgląd do dokumentów w przedmiotowej sprawie w Starostwie Powiatowym, ul. Zina 1, pokój nr 10 w terminie do 12.02.2010r..
 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi