Program „Przemiany w Regionie” - RITA - konkurs grantowy 2010

Kategoria: Konkursy

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Granty przyznawane są zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na postawie umów państwo-kościół na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.

Termin składania wniosków w edycji wiosennej upływa 15 marca 2010 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 01 czerwca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca kwietnia 2010 r.

Termin składania wniosków w edycji jesiennej upływa 15 października 2010 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 01 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie listopada 2010 r.

W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

    * inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty z małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA (w tym również partnerstwa szkół z organizacjami pozarządowymi);
    * projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe;
    * projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów.

Wysokość dofinansowania jednego projektu: 5.000 - 40.000 zł
Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego)

Więcej informacji na stronie
www.rita.edudemo.org.pl

Źródło: www.rita.edudemo.org.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi