Goście z Niemiec w Przedszkolu nr 5

Kategoria: Oświata

W dniach 17 – 22 X. 2010 r. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce gościło grupę nauczycieli z partnerskiego przedszkola „Brückengruppe” z Hattstedt w Niemczech w ramach projektu „Przyjaźń, współpraca, ekologia” wspieranego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Na początku goście zostali zapoznani z organizacją pracy przedszkola. Podczas zwiedzania przedszkola mieli okazję do obserwacji organizowanych zajęć dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych i nawiązania osobistych kontaktów z dziećmi i nauczycielami. Pozwoliło to poznać ciekawe rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze stosowane przez naszych nauczycieli. Uczestniczyli w  zajęciach 6-latków prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Białowieży. Zajęcia te prowadzone są na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych i dotyczą ochrony otaczającej nas przyrody.  Nauczyciele z Niemiec w kolejnych dniach wizyty aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola. Poznali ramowy rozkład dnia, przebieg realizacji podstawy programowej, obserwowali zajęcia dydaktyczne i dowolne w wybranych przez siebie grupach wiekowych. Z wielkim zainteresowaniem obserwowali pracę z dziećmi żłobkowymi dzieląc się swoimi wrażeniami i doświadczeniami, gdyż w swoim przedszkolu  wzorując się na naszej działalności stworzyli  grupę żłobkową. Realizując cele programu  ekologicznego wspólnie z dziećmi goście sadzili drzewka. Na pamiątkę wizyty w Polsce została posadzona jabłonka z rejonu HOLSTEINISCHER w Niemczech, a my przygotowaliśmy sadzonki jarzębiny, dębów i świerków, które zostały posadzone wspólnie z dziećmi na placu przedszkolnym.

Nauczyciele z Niemiec uczestniczyli w warsztatach metodycznych, które są jedną z form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podczas warsztatów poznali aktywizujące metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wykorzystywane w realizacji podstawy programowej. W programie spotkania znalazły się muzyczno–ruchowe zabawy integracyjne oraz zostały  zaprezentowane zabawy z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Warsztaty metodyczne były  doskonałą okazją do bliższego poznania się i zacieśnienia kontaktów z całym gronem pedagogicznym.

Pobyt delegacji poza uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych zawierał elementy krajoznawcze. Goście odbyli pieszą wycieczkę po Rezerwacie Ścisłym w Białowieży, który nosi miano „ostatniej nienaruszonej puszczy Europy” oraz wycieczkę przyrodniczą do Nadleśnictwa Browsk, które jest jednym w swoim rodzaju Parkiem Edukacji Przyrodniczo–Leśnej z malowniczym herbarium, zegarem słonecznym, ciekawymi ścieżkami przyrodniczymi.

Podczas wizyty w Skansenie architektury drewnianej w Nowoberezowie  poznali typowe budownictwo mieszkalne i zabudowania dawnego wiejskiego gospodarstwa oraz dowiedzieli się o starych zwyczajach i tradycjach naszego regionu.

Delegacja z Niemiec uczestniczyła w dwóch oficjalnych spotkaniach z lokalnymi władzami. Pierwsze spotkanie odbyło się ze Starostą Powiatu Hajnowskiego Włodzimierzem Pietroczukiem i wicestarostą Jerzym Sirakiem,  podczas którego podzielono się swoimi wrażeniami z wizyty w hajnowskim przedszkolu. Drugie spotkanie odbyło się w przedszkolu z udziałem Burmistrza Miasta Hajnówka Anatolem Ochryciukiem, inspektorem ds. oświaty Jolantą Stefaniuk  oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Hajnówce, podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu. Został przedstawiony przebieg wizyty udokumentowany pokazem zdjęć, a goście przedstawili swoje doświadczenia i wrażenia z pobytu w Polsce. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania struktury szczebli edukacji w Niemczech i Polsce i możliwość integrowania się środowiska lokalnego wokół spraw przedszkolnych.

Wyciągnięto wnioski do dalszej współpracy. Zrealizowane spotkania przyczyniły się do głębszego, wzajemnego poznania się, wymiany uwag i wrażeń.

Realizacja projektu przebiegała przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Mirosława Maciuka

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi