Wydział Architektury i Budownictwa


Nazwisko: KIENDYŚ

Imię: IRENEUSZ

Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU

Kompetencje: prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego z terenu gminy Narewka

e-mail:ikiendys@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 53 70

Pokój: 24  

 

 

Nazwisko: GOLONKO

Imię: MIKOŁAJ

Stanowisko: inspektor

Kompetencje: prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego z terenu miasta Hajnówka i gminy Hajnówka

e-mail: mgolonko@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 50

Pokój: 24

 

Nazwisko: ANDRZEJUK

Imię: KATARZYNA

Stanowisko: Główny specjalista

Kompetencje: prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego z terenu gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Kleszczele

e-mail: kandrzejuk@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 50

Pokój: 24

 

Nazwisko: PAWLUCZUK

Imię: MARTA

Stanowisko: Pomoc administracyjna

e-mail: mzienczuk@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 30 50

Pokój: 24