Wydział Finansowo - Budżetowy


Nazwisko: MAJEWSKA
Imię: Aniela
Stanowisko: Skarbnik Powiatu -NACZELNIK WYDZIAŁU
e-mail: amajewska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 31
Pokój: 3a

Nazwisko: NIKONIUK
Imię: ANDRZEJ
Stanowisko: główny ksiegowy
e-mail: anikoniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3b

Nazwisko: NOWIK
Imię: ELWIRA
Stanowisko: inspektor
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3b

Nazwisko: ŚWIĘTOCHOWSKA
Imię: GRAŻYNA
Stanowisko: inspektor
e-mail: gswietochowska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3c

Nazwisko: SOCHACKA
Imię: ŁUCJA
Stanowisko: inspektor ds. naliczania płac i rozliczeń z ZUS
e-mail: lsochacka@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3c

Nazwisko: KARPIUK
Imię: IRENA
Stanowisko: podinspektor
e-mail: ikarpiuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3c

Nazwisko: ACKIEWICZ
Imię: MARTA
Stanowisko: kasjer
Telefon: (85) 682 46 15
Pokój: 15

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:

 • Zapewnienie obsługi finansowo księgowej Starostwa,
 • Organizacja i nadzór prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu,
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych, Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 • Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • Prowadzenie ewidencji i windykacja należności powiatu i Skarbu Państwa,
 • Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania podzielonych środków,
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej i swiadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
 • Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Obsługa pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat hajnowski,
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Współdziałanie z bankami, Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • Przygotowania instrukcji dotyczącej przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Prowadzenie obsługi finansowej gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Sprawowanie kontroli finansowej

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi