Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości


Nazwisko: LESZCZYŃSKA
Imię: HALINA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU- geodeta Powiatu
Telefon: (85) 682 20 29, (85)682 93 77
Pokój: 29

Nazwisko: WASILUK Imię: Danuta

Stanowisko: ZASTĘPCA NACZELNIKA

e-mail: osrodek@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85)682 93 77, (85) 682-20-29

Pokój: 29

Nazwisko: ŁAWRYNOWICZ
Imię: WIERA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów m. Hajnówka. Gospodarka Skarbu Państwa m. Hajnówka
e-mail: wlawrynowicz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 62 66
Pokój: 29

Nazwisko: SAWCZUK
Imię: ANNA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów m. Hajnówka; wspólnoty gruntowej
e-mail: asawczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 62 66
Pokój: 29

Nazwisko: PLEWA
Imię: IRENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Czyże i Narewka, nadawanie na własność działek pod budynkami i dożywotniego użytkowania
e-mail: iplewa@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: SZOTKO
Imię: ALLA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Białowieża i Narew
e-mail: aszotko@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: JAŃCZUK
Imię: NINA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Czeremcha i Kleszczele
e-mail: njanczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 63 58
Pokój: 31

Nazwisko: ZABROCKA
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Hajnówka i Dubicze Cerkiewne
e-mail: kzabrocka@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 63 58
Pokój: 31

Nazwisko: KICEL
Imię: JAN
Kompetencje: geodeta
e-mail: jkicel@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 55
Pokój: 28

Nazwisko: PANFILUK
Imię: ADAM
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: klasyfikacja gruntów, scalanie i wymiana gruntów, gospodarka nieruchomościami powiatu
e-mail: adam.panfiluk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: KIERDELEWICZ
Imię: IRENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: ochrona gruntów rolnych, rekultywacja gruntów, uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacja celu publicznego
e-mail: ikierdelewicz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 31 80
Pokój: 28

Nazwisko: ANTOWSKA

Imię: JOLANTA

Stanowisko: inspektor

Kompetencje: sprzedaż map, obsługa kancelaryjno - techniczna ZUDP

e-mail: jantowska@powiat.hajnowka.pl

Telefon: (85) 682 31 80

Pokój: 28

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi