Wydział Organizacyjno - Administracyjny


Nazwisko: ROLA
Imię: DANUTA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU - Sekretarz Powiatu
e-mail: sekretarz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 37
Pokój: 17

Nazwisko: PIETRUCZUK
Imię: WŁODZIMIERZ
Stanowisko: ZASTĘPCA NACZELNIKA
e-mail: drola@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 45
Pokój: 21

Nazwisko:BUDNIK
Imię: BARBARA
Stanowisko: sekretarka
Kompetencje: Obsługa sekretariatu
e-mail: sekretariat@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 27 18, 682 93 70
Pokój: 19

Nazwisko: BOROWIK
Imię: BOŻENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Inspektor ds. pracowniczych, szkoleń i bhp
e-mail: kadry@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71
Pokój: 22

Nazwisko: SZYMANIUK
Imię: SAMUEL
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych, zarządzania kryzysowego
e-mail: przetarg@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71
Pokój: 22                                                               

Nazwisko: KONDRATIUK
Imię: IGOR
Stanowisko: informatyk
e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 47 68
Pokój: 7

Nazwisko: ŁAWNICKA
Imię: EWA
Stanowisko: pomoc administracyjna
e-mail: poi@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 43 90
Pokój: Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Nazwisko: MISZCZUK
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: pomoc administracyjna
e-mail: redakcja@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 37 68
Pokój: 7

Kompetencje i zadania Wydziału:

  • Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa,
  • Prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu Starosty, zapewnienie właściwej informacji w Starostwie,
  • Prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych, szkoleń, bhp oraz p.poż,
  • Obsługa i nadzór informatyczny nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  • Prowadzenie archiwum zakładowego, Administrowanie budynkiem Starostwa i lokalami powiatu,
  • Zapewnienie obsługi Rady Powiatu, jej organów i Zarządu,
  • Współdziałanie z PUP w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
  • Realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi