VII Sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Informacje urzędowe

W dniu 30 czerwca 2011r. w godzinach od  13:00 do 15:50 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się VII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mikołaj Michaluk.

Spośród zaproszonych gości w sesji udział wzięli  Pan senator Włodzimierz Cimoszewicz, Pan Mikołaj Janowski – radny sejmiku województwa podlaskiego,Pan Paweł Szymaniuk-kierownik PCPR,Pani Zenaida Kiendyś- dyrektor POW, Pan Michał Bajko- kierownik WTZ, Pani Krystyna Dackiewicz- dyrektor Domu Dziecka w Białowieży, Pani Raisa Dawidziuk- z-ca dyrektora DPS „Rokitnik”, Pan Grzegorz Tomaszuk – dyrektor SP ZOZ,.

Pan senator Włodzimierz Cimoszewicz przedstawił główne cele i założenia programu „Zrównoważony Rozwój  Puszczy Białowieskiej”, który ma być jednym z prioritetów unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej, realizowanego w latach 2011-2020. Program jest sygnatowany przez podlaskich parlamentarzystów – senatora Włodzimierza Cimoszewicza i posła Roberta Tyszkiewicza.

PREZENTACJA MULIMEDIALNA WYŚWIETLONA W TRAKCIE VII SESJI RADY, DOTYCZĄCA PROGRAMU "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ"

W trakcie sesji radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2010, i jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

W trakcie sesji radni zapoznali się także z następującymi materiałami:
- informacją o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej SP ZOZ
- informacją o działalności Rady Społecznej SP ZOZ
- informacją o wykonaniu w 2010 roku planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
-informacją o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Warsztatów Terapii Zajęciowej

W dalszej części obrad Rady Powiatu zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:
-zmian w budżecie na 2011 rok
-darowizny nieruchomości
-podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok.

Podczas VII sesji Rady Powiatu zostały zgłoszone następujące interpelacje i zapytania:

Radna Helena Sapieszko zgłaszając interpelacje, powiedziała, cytuję:
1.„ Chciałam się zapytać, Panie Starosto, Wysoka Rado czy ul. Prosta została  zgłoszona do schetynówki, bo ja tam wyczytałam, że do końca kwietnia był termin i czy jest możliwość realizacji w tym roku.”

2. „Jak wygląda sprawa naprawy nawierzchni drogi  1561B  Leśna- Siemianówka ,czy jest możliwość naprawy w tym roku i czy jest uzyskane pozwolenie na przebudowę tej drogi."

3. „ W nawiązaniu do zgłoszonej interpelacji w V sesji Rady  Powiatu  i odpowiedzi
pisemnej Pana Starosty dotyczącej zagospodarowania terenu za przychodnią nr.1 przy ul. Piłsudskiego z przeznaczeniem na parking chciałabym wiedzieć  czy zostały poczynione jakieś kroki  w tej sprawie, jeśli nie to proponuję zorganizować spotkanie z Panem Burmistrzem może też Radą Miasta oraz wystąpieniem do Wojewódzkiego  Zarządu Dróg z prośbą o przebudowanie skrzyżowania ulicy Zielonej i Piłsudskiego za przychodnią”.

Starosta Hajnowski odpowiadając na powyższą interpelację,powiedział, cytuję:
1.„Ulicy Prostej nie ma w naszym planie inwestycyjnym na rok 2011 w tej chwili dokumentacja techniczna na tą ulicę jest w trakcie realizacji. W ramach schetynówek na rok 2011 realizujemy 2 inwestycje w  Kleszczelach i w Czyżach, tą zamierzamy złożyć do kolejnego rozdania schetynówek   z możliwością realizacji w 2012 roku, pojawiają  się jednak nowe okoliczności otóż pula środków na schetynówki została obcięta o 80% , jest to w sumie około 200 milionów złotych na cały kraj , a poza tym zmianie uległy warunki dofinansowania które nie będzie mogło przekraczać 30 % wartości inwestycji i nie będzie mogło przekraczać jednego miliona złotych, takie są na dzień dzisiejszy informacje o nowych schetynówkach,nie wiem czy  w tej sytuacji będzie nas stać na zgromadzenie wkładu własnego na poziomie 70% bo biorąc pod uwagę cały kompleks ta inwestycja będzie stosunkowo droga i pewnie będziemy ją musieli podzielić na jakieś etapy , nie da jej się zrealizować w ciągu jednego roku, ale mówię o tym wszystkim jedynie hipotetycznie bo może się okazać w rzeczywistości, że będzie inaczej”

2. „Jeśli chodzi o Leśną- Siemianówkę, to dziękuję za tą uwagę, ja osobiście widziałem, że dwa miesiące temu były tam wykonywane prace  utrzymaniowe na tej drodze, jeśli są jakieś nowe zgłosimy to jutro do Zarządu Dróg z prośbą o interwencję.”

3.”W sprawie parkingu, czy placu przy Ośrodku Zdrowia przy ulicy Piłsudskiego odbyły się wstępne rozmowy, chcemy przygotować spotkanie w którym wzięliby udział nie tylko zainteresowani lokalnie z miasta i Powiatu Hajnowskiego  ale przede wszystkim potrzebna nam jest opinia Wojewódzkiego Zarządu Dróg i być może będziemy prosić tutaj Pana Radnego Janowskiego o pomoc w uzyskaniu pozytywnego stanowiska Wojewódzkiego Zarządu Dróg bo wstępnie wiemy że nie da się tutaj pogodzić wyjazdu od strony parku na drogę wojewódzką”

Wicestarosta Hajnowski odpowiadając na powyższą interpelację , powiedział, cytuję:
„Na pewnym odcinku były robione prace i to na dość długim odcinku, to co było najgorsze zostało zrobione bo w zasadzie wszystkie prace na Gminie Narewka zostały zakończone, natomiast wszystkie te dziury były zrobione, natomiast najgorsze jest to że jak tylko przewoźnicy ciężkiego sprzętu mają informację że nie ma Policji, nie ma Straży Granicznej, jadą najprostszą drogą do Siemianówki i praktycznie po jednym, drugim, trzecim przejeździe zostają wyboje. Prosiłem narewkowskiej Policji i Straży Granicznej aby jednak uczulić bo to jest taka najprostsza droga dla przejazdu samochodów”.

Radny Jarosław Gierasimiuk zgłaszając interpelację, powiedział, cytuję:
„Moja interpelacja dotyczy uruchomienia przystanku ,to jest na prośbę mieszkańców,którzy dojeżdżają Czeremchy- na linii kolejowej Czeremcha- Hajnówka, jak wiadomo większość z tych mieszkańców  jest w starszym wieku , jest chora, są to inwalidzi i mają problem dlatego, że przystanek znajduje się po drugiej stronie stacji i przejście przez most tam i z powrotem stwarza bardzo wielkie problemy , więc mieszkańcy proszą czy nie dałoby się uruchomić przystanku z tej strony stacji , żeby nie musieli chodzić przez ten most ."

Starosta Hajnowski odpowiadając na powyższą interpelację,powiedział, cytuję:
Przekażemy ten wniosek do samorządu miejskiego ,bo to on zawiaduje komunikacją miejską."'

Radna Barbara Zdzisława Wasiluk zgłaszając interpelację, powiedziała, cytuję:
„Moja interpelacja dotyczy sprawy związanej ze stołówkami szkolnymi , jak to wygląda, na jakim jest etapie i więcej informacji na ten temat.”

Starosta Hajnowski odpowiadając na powyższą interpelację,powiedział, cytuję:
W tej chwili sytuacja jest taka, że na dwie stołówki szkole został ogłoszony przetarg na wydzierżawienie , w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Jeżeli chodzi o stołówkę przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego to dyrektor  tej szkoły podjął wyzwanie utrzymania stołówki w ramach przysługującej szkole subwencji oświatowej”

Radny Jan Adamczuk zgłaszając interpelacje, powiedział, cytuję:
Chciałbym złożyć interpelację dotyczącą skrzyżowania Czyże-Rakowicze- Osówka, jest tam mostek i są barierki -betonowe słupy no komuś tam układ kierowniczy się zaciął i ten słupek ściął, ale to już z parę miesięcy  jak nie więcej nie ma sprawcy itd., ale uważam,że trzeba to naprawić bo to tak wygląda brzydko, także bym prosił o naprawę."

Starosta Hajnowski odpowiadając na powyższą interpelację,powiedział, cytuję:

„Postulat Pana jest zapewne słuszny, pozostaje nam wysłać przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych żeby zobaczył co tam należy zrobić, bo jeśli to zostało uszkodzone to należy to naprawić.”

 

 

 

J.Gawryluk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi