Spotkanie dotyczące projektu " Wzrost atrakcyjności i dostępności komunikacyjnej regionu Puszczy Białowieskiej"

Kategoria: Informacje urzędowe

Dnia 29 czerwca  2011 roku, o godzinie 10:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie w sprawie oceny zarysu projektu -” Wzrost atrakcyjności i dostępności komunikacyjnej regionu Puszcza Białowieska”.

W spotkaniu brali udział:

  • Pan Włodzimierz Pietroczuk- Starosta Hajnowski
  • Pani Walentyna Gorbacz- Naczelnik Wydziału Turystyki i Współpracy  z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce
  • Pan Heinz Kaufmann- Dyrektor Biura Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy
  • Pan Krzysztof Kaczmarek- National Programe Officer- Biuro Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy
  • Pan Piotr Rachwalski- ekspert ds. Transportu Kolejowego
  • Pani Katarzyna Zajkowska- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  • Pan Robert Boch- Firma Mediatorzy.pl
  • Pani Elżbieta Załuska- Dyrektor Przewozy Regionalne Sp.z o.o
  • Pani Monika Muranowicz-Zagawa  i Pani Marta Chmielnicka- Władza Wdrażająca Programy Europejskie
  • Pani Karolina Centomirska- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Pani Walentyna Gorbacz wyświetliła i omówiła film prezentujący Powiat Hajnowski, a następnie przedstawiła główne założenia całości projektu-w tym zadnia partnera i beneficjenta. W dalszej części spotkania odbyła się długa dyskusja.
 

 

J. Gawryluk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi