Rowerowa Grupa z Białorusi odwiedziła Powiat Hajnowski

Kategoria: Informacje prasowe

W dniach 03-05 sierpnia odbył się rajd rowerowy, w którym udział wzięli przedstawiciele Rejonu Kamienieckiego - uczniowie z Kamieńca i Kamieniuk oraz opiekunowie z Rejonowego Centrum Turystyki i Krajoznawstwa.  Za organizację rajdu odpowiedzialni byli pracownicy Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

W dniu przyjazdu 20-osobowa grupa rowerzystów zakwaterowała się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białowieży. Następnie zwiedzała Białowieżę, Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, Park Pałacowy oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Uczestnicy rajdu wszędzie poruszali się na rowerach.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu udali się rowerami na trasę Białowieskiego Szlaku Transgranicznego w kierunku Hajnówki, po drodze zwiedzając atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Następnie grupa wyruszyła w podróż kolejką wąskotorową do Topiła i z powrotem. Po obiedzie  wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się z Wicestarostą Andrzejem Skiepko i tradycyjnie, jak co roku, zrobili pamiątkowe zdjęcie przy żubrze. Kolejne dwie godziny uczestnicy rajdu spędzili w Parku Wodnym, gdzie oddali się przyjemności kąpieli i korzystali z wielu atrakcji oferowanych przez obiekt. Następnie rowerzyści wrócili Białowieskim Szlakiem Transgranicznym do Białowieży, gdzie czekało na nich ognisko.  

Ostatniego dnia rajdu uczestnicy zwiedzili dworzec Białowieża – Towarowa a następnie   pełni wrażeń  udali się w podróż powrotną na Białoruś.

Odwiedzający z Białorusi - młodzież i dorośli zgodnie uznali, że rajd był udany i przyniósł im wiele nowych, pozytywnych doświadczeń. Organizatorzy ustalili, że zgodnie z dotychczasową tradycją współpracy między regionami, podobny rajd rowerowy młodzieży z powiatu hajnowskiego na Białoruś, zostanie zorganizowany we wrześniu tego roku.

Za pomoc w organizacji pobytu młodzieży białoruskiej serdecznie dziękujemy Dyrektorowi  Białowieskiego Parku Narodowego – Zdzisławowi Szkiruć, Dyrektorowi Parku Wodnego w Hajnówce  - Mirosławowi Chilimoniuk a także Nadleśniczemu Nadleśnictwa Hjanówka – Grzegorzowi Bieleckiemu.   
 


 

Wydział  Promocji, Rozwoju Regionalnego,

Turystyki i Współpracy z Zagranicą