Beneficjenci przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej

Kategoria: Oświata

W ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 10.08.2011 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyło się spotkanie beneficjentów poszukujących pracy z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak należy się przygotować do spotkania z potencjalny pracodawcą – dokładnie poznać działalność firmy, zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom, profesjonalnie opracować dokumenty aplikacyjne. Młodzież wspólnie z doradcą zawodowym odpowiadała na pytania - Czym jest rozmowa kwalifikacyjna? W jaki sposób się do niej przygotować? Jaki strój założyć? Jak się zachowywać? W jaki sposób mówić o sobie? Jakich pytań mogę się spodziewać i jakie mogę zadać? Podczas zajęć doradca zawodowy odegrał z uczestnikami scenki sytuacyjne, wcielając się w rolę pracodawcy. Pytania, z jakimi spotkali się w czasie rozmowy młodzi ludzie nierzadko wywołały zaskoczenie. Doradca zawodowy na bieżąco informował, jak odpowiadać na pytania „trudne”, o czym warto powiedzieć, a jakich tematów unikać. Takie ćwiczenia pomogły beneficjentom zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną z informacjami, które przekazywali im prowadzący. W dalszej części spotkania wyświetlono film „Rozmowa kwalifikacyjna”. Podsumowaniem warsztatów była dyskusja, podczas której uczestnicy mówili o sytuacjach trudnych – o tym, w jaki sposób oni starają się opanować stres i zachowywać się asertywnie.  Wszyscy podkreślali znaczenie właściwej autoprezentacji, jako umiejętności, która daje kandydatowi przewagę nad pozostałymi uczestnikami rekrutacji.

 

 

 

 

Tekst i foto-Barbara Frankowska
- doradca zawodowy, stażysta