VIII SESJA RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

Kategoria: Informacje urzędowe

W dniu 1 września 2011r. w godz. od  13:00 do 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mikołaj Michaluk.
Spośród zaproszonych gości w sesji udział wzięli Pan Paweł Szymaniuk – kierownik PCPR oraz Pan Heronim Poniatowski - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

W trakcie sesji radni zapoznali się z następującymi materiałami:
- informacją na temat programów realizowanych ze środków UE przez powiat
i jednostki podległe;
- informacją o działalności Starostwa Powiatowego oraz agend rządowych ( ARiMR, PODR) w zakresie rolnictwa na terenie powiatu hajnowskiego.

W dalszej części obrad Rady Powiatu zostały podjęte następujące uchwały:
w sprawie zmian w budżecie na 2011r.;
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Hajnowskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego”,
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Hajnowskim na lata 2011-2015;
w sprawie ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych;
w sprawie przystąpienia Powiatu Hajnowskiego do realizacji projektu systemowego pn. Wsparcie usamodzielnianych wychowanków z powiatu hajnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w powiecie hajnowskim;
powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

Podczas VIII sesji Rady Powiatu zostały zgłoszone następujące interpelacje i zapytania:
Radna Helena Sapieszko zgłaszając interpelacje, powiedziała, cytuję: „Do mnie zgłosili się mieszkańcy naszego miasta i powiatu z prośbą, żeby rozwiązać problem komunikacji pieszej i samochodowej na ulicy Dziewiatowskiego i Poddolnej w obrębie przejazdu kolejowego i dalej ulicą Poddolną do istniejącego już chodnika. Ulice te leżą w obrębie przejazdu i są wąskie, nierówne i mało widoczne z obu stron i stanowią zagrożenie dla pieszych, rowerzystów i samochodów. Proponuję ułożenie chodnika na ulicy Dziewiatowskiego i ulicy Poddolnej w obrębie przejazdu.”

Wicestarosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko odpowiadając na powyższą interpelację, powiedział, cytuję: „Ustalimy z Zarządem Dróg Powiatowych, jak ten problem rozwiązać, spróbujemy też do tego zaangażować kolej.

Radna Helena Sapieszko zgłaszając interpelację, powiedziała, cytuję: „Zwracam się z zapytaniem dotyczącym Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Hajnówce. Jaka jest prawda? Czy prawdą jest to, że Liceum ma być zamknięte, zlikwidowane? Z drugiej strony słyszałam, że zaplanowana jest realizacja termomodernizacji budynku liceum jeszcze w tym roku. Proszę o informację, co dalej z tą szkołą?

Starosta Hajnowski Pan Włodzimierz Pietroczuk odpowiadając na powyższą interpelację, powiedział, cytuję: „ Dementuję plotkę o zamiarach likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Nigdy Zarząd nie rozpatrywał takiej możliwości i nie podejmował żadnych kroków w tym kierunku. Słyszałem takie plotki, były też bezpośrednie pytania również kierowane do mnie i odpowiadałem, że dopóki będą uczniowie w szkole, to szkoła będzie, ale jeśli nie będzie uczniów, to czy ten samorząd w tym składzie, czy w innym składzie będzie musiał się zastanowić nad potrzebą funkcjonowania tej szkoły. Do tej pory nikt nie podejmował żadnych kroków w kierunku likwidacji tej szkoły. Potwierdzam informację, że w środkach budżetowych na ten rok jest zaplanowana termomodernizacja. Zgłosiliśmy ją również do tego programu poselsko – senatorskiego,  żeby zwiększyć nieco pulę środków i  mam  nadzieję, że w tym roku dokonany termomodernizacji tej szkoły.

Radny Jan Adamczuk zgłaszając interpelację, powiedział, cytuję: „Zgłaszałem już tę sprawę, ale jeszcze dzisiaj ponaglę. Może dobrze, że nie zrobili tego słupka na moście Rakowicze – Osówka, bo jeszcze i drugi teraz został zdemolowany. Przykro mi mówić, że nasza wioska tak się zachowała;  przyjechały jakieś osoby postronne i drugi słupek poszedł na tej barierce na moście. Druty powyrywali, znaki drogowe zniszczyli. Policja była, ale chciałbym, żeby jakieś kroki podjąć, bo tak dalej nie może być. Przecież to wygląda tak, jakby tam bardzo duży wypadek był, wszystko wyrwane.”

Wicestarosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko odpowiadając na powyższą interpelację, powiedział, cytuję: „Jeżeli chodzi o zdewastowane słupki i znaki drogowe w gminie Czyże, to przekażę tę sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych.”

Violetta Miniuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi