Projekt systemowy „ Wsparcie usamodzielnianych wychowanków z powiatu hajnowskiego „

Kategoria: Projekty Unijne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce od września 2011 r. rozpoczyna realizację projektu systemowego pt. „Wsparcie usamodzielnianych wychowanków z powiatu hajnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami projektu są:
usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych
wychowankowie przebywający w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Białowieży  w wieku 15 – 25 lat.
Ogółem w projekcie weźmie udział 18 wychowanków w tym 9 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z następujących form aktywnej integracji:
zawodowej – doradcy zawodowi przeprowadzą warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m. in. tematykę rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy warsztatu będą też mogli skorzystać z zajęć indywidualnych. Aktywizacja zawodowa zostanie zrealizowana w formie wyjazdowej.
społecznej – zostaną zorganizowane zajęcia wyjazdowe, grupowe z psychologiem im pedagogiem, które będą obejmowały poradnictwo w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo wejście w samodzielne życie,
zdrowotnej – niepełnosprawni beneficjenci projektu uzyskają wsparcie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych i zajęć na basenie Parku Wodnego w Hajnówce,
edukacyjnej – w ramach tego instrumentu beneficjentom w zależności od zgłoszonych potrzeb zostaną zorganizowane: kurs prawa jazdy, kurs obsługi komputera, zajęcia dokształcające – korepetycje z wybranych przedmiotów. 
W projekcie przewidziane są działania o charakterze środowiskowym tj. spotkanie integracyjne, wyjazdowe – poznawanie walorów turystycznych powiatu hajnowskiego.
Ponadto przewidziane są dwa spotkania integracyjne rozpoczynające i kończące projekt.
Mamy nadzieję, że projekt wpłynie pozytywnie na życie uczestników. Zostaną zmotywowani do działania, uzyskają wiarę, że to jak będą żyć zależy w znacznym stopniu od ich własnej pracy i przekonania, iż wszystko można osiągnąć.

                                                
                                         Powiatowe Centrum
                                           Pomocy Rodzinie
                                              w Hajnówce
 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi