Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 02.01.2013 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Kategoria: Administracja

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.12.2012r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Czeremcha 17 – 240 Czeremcha ul. Duboisa 14 postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Ogrodowej - drogi gminnej Nr 109232B.  

Teren inwestycji obejmuje działki: 

- 56, 57, 58, 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 1023 (1023/1, 1023/2), 1024 (1024/1, 1024/2), 1295 i 1326 obręb ewidencyjny Czeremcha, gm. Czeremcha

 (oznaczenia przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję się stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – że w ciągu 14 dni można w Wydziale Architektury             i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentacją techniczną w tej sprawie  oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.

 

 

Znak sprawy AB.673.22.2012

STAROSTA  HAJNOWSKI

Włodzimierz  Pietroczuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi