Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prowadzenia kancelarii tajnej


Nazwisko: SZYMANIUK
Imię: SAMUEL
Stanowisko: INSPEKTOR - Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prowadzenia kancelarii tajnej.
sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71, 500 266 342
Pokój: 1

Do zakresu działania inspektora należy:

 • Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej:
  • podjęcie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie,
  • koordynacja zorganizowanej akcji społecznej na obszarze gmin znajdujących się w jednym powiecie,
  • powołanie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz jego obsługa.
 • Realizacja zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
  • udział w przeprowadzaniu poboru,
  • organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej osób powołanych do czynnej służby wojskowej w razie niestawienia się ich bez uzasadnionej przyczyny,
  • wykonywanie zadań obrony cywilnej
  • tworzenie formacji obrony cywilnej.
 • Realizacja zadań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 • Realizacja zadań z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej powiatu hajnowskiego.
 • Opracowanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Obsługa organizacyjno - techniczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 • Prowadzenie kancelarii tajnej

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi