Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Kategoria: Administracja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu  Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 9.10.2013 r. do 16.10.2013 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (liczy się data wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl 

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej powiatu nie później niż do 18 października 2013 r.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Uchwała Nr 85/217/13 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

2. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

3. Projekt Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi