VII WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW PREZENTACJE – 2010

Kategoria: Konkursy

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół, organizacji  społeczno – kulturalnych i placówek kultury. Ideą prezentacji jest promocja SZTUKI DZIECKA i wyłonienie osobowości twórczych.

Cele konkursu
 - propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
 - uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych
 - popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
 - promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi artystami

1.Prace młodego twórcy należy dostarczyć w formie przemyślanej prezentacji np. na wybrany temat lub wypowiedzieć się w ciekawej technice. Prezentacja powinna składać się co najmniej z 3 prac. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (pokaz plastyczny koła, klasy, szkoły), a ilość prac nie powinna przekroczyć 30.
2.Wiek uczestników : 5 - 20 lat
3.Wykonanie prac w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba i inne formy wypowiedzi plastycznej.
4.Wielkość i tematyka prac dowolna.
5.Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną :
- imię i nazwisko, wiek autora,
- adres domowy lub placówki rekomendującej prace /ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela 
   lub instruktora, pod którego kierunkiem zostały wykonane/.
6.Termin nadsyłania prac – do 25. 03. 2010 r. na adres:

Hajnowski Dom Kultury,  ul. T. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
7.Najciekawsze prace będą zaprezentowane na WYSTAWIE w HDK w terminie - kwiecień/maj 2010 r.
8.Powołana przez organizatorów komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12, 13-15 lat, 16-20 lat) 12 najciekawszych prezentacji indywidualnych i 5 grupowych nadając ich autorom tytuł : ,,Talent-2010” oraz nagradzając specjalnie zaprojektowaną statuetką, dyplomem     i folderem tegorocznych prezentacji.
9.Komisja może dokonać innego podziału nagród ze względu na duże zróżnicowanie prezentacji oraz przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne.
10.Organizator ma prawo wyboru po jednej pracy z nagrodzonych zestawów do,,Galerii Talentów” HDK. Pozostałe prace nie będą odsyłane, natomiast można je odebrać w przeciągu miesiąca od zakończenia wystawy. Po tym terminie przechodzą na własność organizatora.

INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA
ZENAIDA JAKUĆ - INSTRUKTOR PLASTYKI HDK - TEL: 085-682 32 03 wew. 39

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi