Informacja o zniesieniu sądów grodzkich

Kategoria: Informacje prasowe

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych(...) uprzejmie informuję, że:

     - z dniem 1 stycznia 2010r. wszystkie sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i wykroczeniowego rozpoznawane dotychczas w zniesionym VI Wydziale Grodzkim będą rozpoznawane w II Wydziale Karnym Sadu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w siedzibie sądu przy ul. 3 Maja 7,

    - z dniem 1 stycznia 2010r. wszystkie sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i wykroczeniowego rozpoznawane dotychczas w zniesionym Zamiejscowym VII Wydziale Grodzkim w Hajnówce oraz w Zamiejscowym VIIS Wydziale Grodzkim w Siemiatyczach będą rozpoznawane odpowiednio w Zamiejscowym VII Wydziale Karnym z siedzibą w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87 oraz w Zamiejscowym VIII Wydziale Karnym z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61,

    - z dniem 1 stycznia 2010r. wszystkie sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane dotychczas w zniesionym VI Wydziale Grodzkim, Zamiejscowym VII Wydziale Grodzkim w Hajnówce, Zamiejscowym VIII Wydziale Grodzkim w Siemiatyczach będą rozpoznawane w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w siedzibie sądu przy ul, 3 Maja 7.

           Na podstawie §41 pkt.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) wszystkie niezałatwione przed dniem 1 stycznia 2010r. sprawy karne, karne skarbowe, wykroczeniowe i cywilne zniesionych VI Wydziału Grodzkiego, Zamiejscowego VII Wydziału Grodzkiego w Hajnówce i Zamiejscowego VIII Wydziału Grodzkiego w Siemiatyczach zostaną przekazane odpowiednio do wskazanych wyżej wydziałów.

Telefon Kierownika Sekretariatu I Wydziału Cywilnego: (85) 7312105 w. 110
Telefon Kierownika Sekretariatu II Wydziału Karnego (85) 7312105 w. l20
Telefon Kierownika Sekretariatu Zamiejscowego VII Wydziału Karnego z  siedzibą w Hajnówce (85) 7312300
Telefon Kierownika Sekretariatu Zamiejscowego VIII Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach (85) 7312400

Prezes sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
Karol Jaszkowski

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi