Zawiadomienie RŚ.6224-5/10 RŚ.6223-4/10

Kategoria: Administracja

Zgodnie z art.61 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2000.98.1071 z późn. zm./ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz.U.2005.239.2019 z póź.zm./ zawiadamia się, że w dniu 04.02.2010 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Dubicze Cerkiewne na budowę wylotu z oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego z oczyszczalni w Jagodnikach.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. można zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami w terminie do dnia 24.02.2010  w Starostwie Powiatowym, ul. Zina 1, pokój nr 10.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi