Konsultacje społeczne

Kategoria: Ogłoszenia

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Dokument opracowywany jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Jego Wykonawcą zostało Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia.

Przyjmując ekspercko-partycypacyjną metodę jej tworzenia, naszym celem jest włączenie jak najszerszego grona osób, grup społecznych, instytucji z terenu powiatu w trwający proces.

Pierwsze otwarte konsultacje społeczne odbyły się 13.05.2014r., o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24. W ich trakcie wykonawcy, licznie zebranych uczestników spotkania, zapoznali z metodologią oraz harmonogramem prac nad strategią. Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk natomiast podkreślał znaczenie tego dokumentu dla rozwoju powiatu, jak również zachęcał do jej współtworzenia.

W części warsztatowej przeprowadzono analizę SWOT, w której określano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia regionu Puszczy Białowieskiej.

Postępy z prowadzonych prac będą na bieżąco poddawane społecznej ocenie. Wszelkie informacje odnośnie strategii można śledzić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl w zakładce „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” oraz www.puszczailudzie.pl w zakładce pod nazwą jak wyżej.

Już teraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konsultacjach – społeczne uczestnictwo zwiększa szanse na osiągnięcie wymiernych rezultatów w kształtowaniu przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi