Akcja Zima w Fundacji KAJA

Kategoria: Sport

W dniach od 1 do 5 lutego 2010r. w Parku Wodnym w Hajnówce uczniowie Zespołu Szkół nr 4 wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych pn. „Ferie w Hajnowskim Parku Wodnym” finansowanych przez Burmistrza Miasta Hajnówka w ramach AKCJI ZIMA 2010, zorganizowanych i współfinansowanych przez Fundację „KAJA”.

Zajęcia na basenie rozpoczął Dyrektor Parku Wodnego pan Mirosław Chilimoniuk informując uczestników o zasadach zachowania się i bezpiecznego korzystania z urządzeń Parku oraz ogromnej pracy włożonej w jego powstanie i utrzymanie.   Ratownicy WOPR - pracownicy Parku Wodnego w Hajnówce – pan Bartosz i Paweł w ramach swoich zadań zapoznali uczestników z różnego rodzaju ćwiczeniami, grami i zabawami w wodzie. Znalazły się wśród nich gry i zabawy oswajające z wodą, gry i zabawy wypornościowe, ćwiczenia oddechowe oraz gry i zabawy ze skokami do wody. Prowadzący prowadzili również podstawowe ćwiczenia  ruchów ramion i nóg do nauczania pływania – poślizgi z i bez deski. Podopieczni Fundacji „Kaja” mieli możliwość poznania także ćwiczeń z aqua aerobiku z wykorzystaniem atrakcyjnego sprzętu wodnego.

Codziennie podopieczni Fundacji „KAJA” korzystali z dodatkowych atrakcji Parku Wodnego w Hajnówce: masaży ściennych, zjeżdżalni, jacuzzi i sztucznej rzeki. W ostatnim dniu zajęć prowadzący przeprowadzili symulowaną akcję ratunkową osoby tonącej. Dzięki niej uczestnicy zapoznali się ze sposobami holowania tonącego i udzielania pierwszej pomocy takiej osobie.

Po zabawach w wodzie dzieci i młodzież relaksowała się na zajęciach plastycznych i muzyczno-ruchowych pod kierunkiem oligofrenopedagogów Zespołu Szkół nr 4. Ich efektem był m.in. ciekawy plakat, który obecnie zdobi hol Hajnowskiego Parku Wodnego.

Zarząd Fundacji „KAJA” i uczniowie Zespołu Szkół nr 4 serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Miasta Hajnówka Anatolowi Ochryciukowi za sfinansowanie działań projektu „Ferie w Hajnowskim Parku Wodnym”, Dyrektorowi Parku Wodnego Panu Mirosławowi Chilimoniukowi za użyczenie Sali Konferencyjnej do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i artystycznych, ratownikom - panu Bartoszowi Downarowiczowi i Pawłowi Kuszczukowi za profesjonalizm i atrakcyjność zajęć na basenie oraz nauczycielom pani Dorocie Frankowskiej-Sajewicz, Kamili Muśko-Parfieniuk, Anecie Sadowskiej i Irenie Korowaj-Jakimiuk za opiekę i dodatkowe zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe.

Zarząd Fundacji „KAJA”

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi