POLSKO-BIAŁORUSKA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE TURYSTYKI

Kategoria: Ogłoszenia

Powiat Hajnowski już od 12 lat z powodzeniem współpracuje z rejonem Kamienieckim (Białoruś). Z nadejściem czerwca współpraca w dziedzinie turystyki zacieśniła się jeszcze bardziej, bowiem miedzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce a Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieńcu została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pt. „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”. Przedsięwzięcie to jest jednym z 8 mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Współpraca obejmuje utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, odnowienie szlaku i uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice oraz opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów). W ramach projektu zostanie odnowiony czerwony szlak rowerowy Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km). Jego trasa wiedzie przez pięć gmin ukazujących piękno architektury Podlasia, wyeksponowanej na tle puszczańskiej kniei. To także idealna ścieżka do poznania wielokulturowego charakteru regionu. Zabytkowe cerkwie w Nowoberezowie, Werstoku, Kleszczelach czy Czeremsze, drewniane zabudowania o unikatowej ornamentyce w Wojnówce, Czyżach czy Dubiczach Cerkiewnych oraz archeologiczne pozostałości w Zbuczu (kurhany i grodzisko z IX w.) to tylko kropla w morzu atrakcji, które czekają na szlaku. W połączeniu z walorami przyrodniczymi (zalew Bachmaty, szachownica pól i łąk usadowiona na tle malowniczej Puszczy Białowieskiej), trasa szlaku zyskuje na atrakcyjności. Przygraniczne położenie regionu Puszczy Białowieskiej to atut, którego potencjał Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać. Od 2008 r. funkcjonuje Białowieski Szlak Transgraniczny spinający walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obu przygranicznych regionów. Budowa kolejnego etapu współpracy, jakim jest projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, wsparcia promocji turystyki transgranicznej oraz zacieśnienia współpracy partnerskiej.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi