Zaproszenie do udziału w III konsultacjach społecznych „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”

Kategoria: Ogłoszenia

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia (Wykonawcą strategii), zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością Powiatu Hajnowskiego do włączenia się w proces konsultacji społecznych. Partycypacyjne określenie priorytetowych celów, założeń strategicznych tego obszaru jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi pomiędzy potrzebami społeczności, środowiska i gospodarki.

Warsztaty strategiczne mają na celu wspólne decydowanie o kierunku rozwoju oraz przyczynić się do efektywnej realizacji wypracowanych w tym procesie perspektyw rozwojowych regionu Puszczy Białowieskiej.

Pragniemy, aby w przedsięwzięciu tym wzięli udział reprezentanci wszystkich aktywnych na terenie powiatu środowisk: mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Tylko metodą partnerską uda się nam uzyskać spójny dokument, służący całej społeczności.

   

III otwarte spotkanie konsultacyjne, 

które odbędzie się dnia 21.08.2014r. o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24.

 

 

Tym razem spotkanie poświęcone będzie:

prezentacji i dyskusji nad celami strategicznymi, celami operacyjnymi oraz planami zadaniowymi proponowanymi w ramach wdrażania nowej koncepcji rozwoju Powiatu.

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

 

Załączniki do pobrania:

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi