III spotkanie konsultacyjne już za nami!!!

Kategoria: Ogłoszenia

21.08.2014r. (godz.16.00, MOPS w Hajnówce) po raz trzeci spotkaliśmy się, by dyskutować nad priorytetowym dokumentem dla rozwoju powiatu - „Strategią zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”.

            Podczas spotkania przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu (Wykonawcy Strategii) przedstawili dotychczasowe efekty swojej pracy. Szczegółowo omówione zostały i przedyskutowane: wizja oraz misja, cele strategiczne oraz cele operacyjne dla poszczególnych obszarów analizy (przyrodniczego, społecznego, gospodarczego, instytucjonalnego, przestrzennego).

Wśród zaproponowanych celów strategicznych znalazły się m.in. „Zachowanie wysokiej jakości zasobów przyrodniczych powiatu”, „Rozwój kapitału ludzkiego”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej z uwzględnieniem dywersyfikacji ruchu turystycznego” czy „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu”. Wszystkie z nich poddano wnikliwej dyskusji. Uczestnicy konsultacji zgłaszali swoje sugestie, które powinny zostać uwzględnione w opracowaniu.

            Warto pamiętać o tym, iż tworzona „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” to dokument, którego beneficjentami są wszyscy mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej. Stąd też najważniejszym jest partycypowanie w procesie jej kształtowania.

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi