Wolność i tolerancja - spotkanie z prof. Marią Szyszkowską

Kategoria: Kultura

10 lutego 2010 r. Kresowa Agencja Wydawnicza i Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiły hajnowian na spotkanie z prof. Marią Szyszkowską – filozofem, wykładowcą akademickim, działaczką społeczną i lewicowym politykiem.

W latach 1993 – 1997 była członkiem Trybunału Stanu, w roku 2001 została wybrana senatorem V kadencji z ramienia koalicji SLD – UP.

M. Szyszkowska w krótkim wykładzie przedstawiła swoje poglądy dotyczące przede wszystkim wolności człowieka i tolerancji.

Nikt nie jest upoważniony do tego, by narzucać innym własną skalę wartości. Każdy z nas powinien być sędzią nie cudzych, lecz własnych poczynań. Innych – zamiast oceniać – należy starać się zrozumieć. Tolerancja skłania do tego, by prowadzić dialog. Zgoda na pluralizm obyczajowy i światopoglądowy jest niewygodna; zetknięcie się z osobami, które myślą inaczej niż ogół oraz inaczej żyją, wzbudza niepokój. Natomiast wiele jednostek pragnie spokoju i wygody.

W ustroju demokratycznym należy uznać równość jako zasadę funkcjonowania rozmaitych światopoglądów, a w tym poglądów moralnych. Inaczej wolność człowieka stanie się ograniczona.

Epoka renesansu doprowadziła do przezwyciężenia teocentryzmu znamiennego dla średniowiecza. Głosząc wartość człowieka, zarazem wskazała na znaczenie wolności.

Obok humanizmu powstałego w renesansie występuje współcześnie, na przykład, humanizm chrześcijański. W myśl tej odmiany humanizmu wartością najwyższą nie jest człowiek, lecz Bóg. Zaś wolność człowieka jest ograniczona systemem gotowych przykazań boskich i kościelnych.

Humanizm egzystencjalizmu zawarty jest w twierdzeniu, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie i za ludzkość. To poczucie odpowiedzialności ma dochodzić do głosu w naszym postępowaniu w codziennych wyborach, które zmuszeni jesteśmy podejmować. Próba uchylenia się od dokonania wyboru prowadzi do rezygnacji z własnej wolności. Wówczas bowiem inny dokonuje za nas owego wyboru.

Jan Stępień – rzeźbiarz, poeta, prozaik, rysownik, a prywatnie mąż Marii Szyszkowskiej przeczytał kilka z przygotowywanych do druku krótkich form literackich, oraz wiersze z tomiku Szaleństwa Marii, co było interesującym uzupełnieniem wykładu.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z M. Szyszkowską i otrzymania autografów w książkach pani profesor.

Marii Szyszkowskiej i Janowi Stępniowi towarzyszyła hajnowianka Helena Zieniuk z Kresowej Agencji Wydawniczej.   

 

Żródło: www.hajnowka.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi