Konkurs na koncepcję centrum kultury lokalnej w Województwie Podlaskim

Kategoria: Konkursy

Narodowe Centrum Kultury ogłasza Konkurs na koncepcję centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim.

Nagrodą w konkursie jest możliwość współfinansowania realizacji projektu koncepcji centrum kultury lokalnej ze środków MKiDN przez okres do 3 lat w wysokości do 1 000 000 zł rocznie.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który stworzy nowoczesne centrum kultury lokalnej działające na bazie diagnozy sytuacji lokalnej gminy, posiadające strategię rozwoju, dysponujące dobrze przygotowaną kadrą oraz mieszczące się w budynku do tego przystosowanym.

Stworzone w oparciu o wyniki konkursu centrum kultury lokalnej, jako instytucja o zasięgu lokalnym, powinno pełnić następujące funkcje:

- aktywnie animować życie kulturalne społeczności lokalnej;
- stwarzać możliwości podstawowej, ale wszechstronnej edukacji kulturalnej dla mieszkańców gminy;
- kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- stwarzać społeczności lokalnej dostęp do kultury tworzonej w centrach kulturalno-administracyjnych;
- angażować lokalnych artystów w życie kulturalne społeczności lokalnej;
- integrować społeczność lokalną za pomocą działań kulturalnych (ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców działań takich, jak: dzieci i młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne, osoby ze środowisk wykluczonych społecznie i ekonomicznie);
- ułatwiać awans społeczny dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich;
- przyczyniać się do rozwoju gminy (np. poprzez promocję gminy przez kulturę);
- wspierać kulturalną działalność pozarządową oraz zachęcać partnerów biznesowych do działalności na rzecz społeczności lokalnej;
- współpracować z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami.

Uprawnionymi wnioskodawcami mogą być podmioty lub grupa podmiotów (konsorcjum) zarejestrowane na terenie województwa podlaskiego i działające w gminie wiejskiej, gminie miejsko-wiejskiej lub małym mieście (do 25 tys. mieszkańców) takie, jak:

- jednostka samorządu terytorialnego,
- samorządowa instytucja kultury,
- organizacja pozarządowa działająca w obszarze kultury.

Wnioskodawca, aby mógł być dopuszczony do konkursu musi mieć prawo do korzystania z budynku, który może stać się centrum kultury lokalnej.

Nabór wniosków odbywa się w dniach 10 grudnia 2009 r. – 10 marca 2010 r. Decyduje data wpłynięcia wniosku. Wnioski muszą zostać dostarczone w formie papierowej na adres Narodowego Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją konkursową dostępne są na serwisie internetowym Narodowego Centrum Kultury: www.nck.pl w zakładce: Programy > Konkurs

Harmonogram realizacji konkursu:

10 grudnia 2009 r. - Ogłoszenie konkursu

10 grudnia 2009 – 10 marca 2010 r. - Nabór wniosków do konkursu

11 – 26 marca 2010 r.- Ocena formalna wniosków

29 marca – 21 kwietnia 2010 r.- 1 część oceny merytorycznej wniosków - eksperci

22 kwietnia – 21 maja 2010 r.- 2 część oceny merytorycznej – Komisja Konkursowa:
- Rozmowy z wnioskodawcami, którzy przeszli poprzedni etap oceny,
- Rozstrzygające posiedzenie Komisji  Konkursowej

24 – 31 maja 2010 r.- Rozwiązanie konkursu - zatwierdzenie wyników konkursu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

czerwiec 2010 r.- Oficjalne ogłoszenie wyników (podpisanie umowy)

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi