Zakończono V edycję szkolenia Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja

Kategoria: Informacje prasowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w dniu 17 lutego 2010 r. zakończono V edycję szkolenia Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja Celem programu PRIDE jest zdobycie przez opiekunów zastępczych umiejętności polegających na:

1.Zaspokojeniu potrzeb kulturowych i rozwojowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, a także w zapewnieniu im opieki i odpowiedniego rozwoju.

2.Podnoszeniu poziomu, jakości rodzinnej opieki zastępczej.

Szkolenie PRIDE trwało w okresie od 13.11.2009 r. do 17.02.2010 r.
W uroczystej Sesji kończącej V edycję szkolenia udział wzięli: Pan Jerzy Sirak Wicestarosta Hajnowski, Zawodowa Niespokrewniona z Dzieckiem Rodzina Zastępcza, Pan Paweł Szymaniuk Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Kandydaci na Rodziny Zastępcze oraz pracownicy PCPR w Hajnówce - Trenerzy PRIDE Jolanta Prusinowska i Barbara Węclewska.

Obecność na Sesji przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników pomocy społecznej, doświadczonych rodzin zastępczych stworzyła możliwość propagowania nowoczesnego systemu rodzinnej pieczyi zastępcze.

Program PRIDE określa umiejętności, jakie opiekunowie zastępczy i rodzice adopcyjni powinni posiadać, zanim obejmą opiekę nad dzieckiem, jest również sposobem przygotowania rodzin i udzielania im pomocy w odniesieniu sukcesu w roli rodziny zastępczej i adopcyjnej.

W V edycji szkolenia uczestniczyło siedem osób. Ogólna liczba osób, które ukończyły V edycji szkoleń - 37).  W imieniu dzieci i rodzin, którym służyć ma wspólna praca, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, aktywne uczestnictwo i chęć niesienia pomocy innym.

Szkolenie realizowane w  2009 r.  zorganizowane zostało w ramach Programu Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego „Profesjonalna i czuła rodzina”  finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi