Zmiana w prawie konsumenta – zaostrzona ochrona kupujących w sieci

Kategoria: Ogłoszenia

25 grudnia 2014r. zmieniły się przepisy konsumenckie, które jeszcze bardziej niż dotychczas chronią interes konsumenta dokonującego zakupów on – line. Obecnie coraz więcej kupujących zawiera umowy transakcji za pośrednictwem internetu– warto więc znać przepisy, które nas chronią.

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) przywraca instytucję rękojmi. Rękojmia to jedna z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji), uregulowana przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 556–576). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku ze stwierdzeniem niezgodności towaru z umową. W ramach tego klient, który zakupił towar wadliwy będzie dysponował szerokim katalogiem możliwości: może żądać wymiany, obniżenia ceny lub naprawy towaru, a w przypadku wady istotnej, czyli uniemożliwiającej lub wyraźnie utrudniającej korzystanie z produktu, odstąpienia od umowy. Nabywca towaru lub usługi może złożyć reklamację w ciągu dwóch lat, zaś podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne (tak więc, gdy zepsuje nam się towar, sprzedawca nie może tłumaczyć, że to nie jego wina, a np. wada produkcyjna, i odsyłać konsumenta do producenta). Przedsiębiorca musi w ciągu 14 dni ustosunkować się do tego żądania. Rękojmia należy się z mocy prawa i przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Ponadto, ustawa zwiększa termin zwrotu towaru kupionego na odległość bez podania przyczyny – konsument będzie miał na to 14 dni (przed zmianą przepisów termin wynosił 10 dni). Nowe prawo precyzyjnie reguluje także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie 12. miesięcy od upływu podstawowego, 14-dniowego terminu. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi pieniądze za przesyłkę, ale w sytuacji wyboru najtańszej opcji sposobu dostawy, oferowanej przez przedsiębiorcę.

Nowe przepisy narzucają przedsiębiorcom również dodatkowe obowiązki informacyjne. Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób m.in. o wszystkich kosztach wynikających z umowy oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy (wykaz informacji, które przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać konsumentowi punktuje art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Co ważne, uprawnienie do otrzymania informacji przysługuje konsumentowi również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny– w sklepie stacjonarnym. Umożliwi to kupującym bardziej świadome podjęcie decyzji o zawarciu umowy.

Zmiany będą dotyczyły również sprzedaży przez telefon. Po 25 grudnia telemarketerzy będą musieli od razu poinformować o tym, że celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży (art. 20 Ustawy o prawach konsumenta). Gdy telemarketer poinformuje o tym, że mamy zawrzeć umowę, musi przesłać na trwałym nośniku lub w formie papierowej informację o umowie. Samo przesłanie informacji do konsumenta nie powoduje jednak zawarcia umowy. Musi on potwierdzić, również na nośniku trwałym lub w formie papierowej, że na takich warunkach umowę chce zawrzeć. Ostatecznie więc do kupującego należy ostatnie zdanie, konsument musi powiedzieć „tak” i wiedzieć, na co się zgadza.

Nowe przepisy chronią konsumenta zawierającego umowę na odległość. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto udać się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Do rzecznika może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, ma problemy z wyegzekwowaniem przysługujących praw. Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina, pokój nr 21, w godz. 7.30 – 15.30 pn. – pt.).

Katarzyna Nikołajuk,

Wydział Promocji i Rozwoju

Konsultacje: Danuta Rola, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi