ZADANIA ZREALIZOWANE w 2005 r.


1. Zasada przejrzystości
1.1  Opracowanie usług świadczonych w samorządzie( 50 kart usług).

Katalog Usług jest zbiorem kart usług świadczonych klientom Starostwa Powiatowego w Hajnówce wraz z wzorami wniosków niezbędnych do realizacji niektórych spraw administracyjnych.

Zarządzenie starosty hajnowskiego z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce i procedury jego aktualizacji. Katalog usług świadczonych w starostwie powiatowym w Hajnówce Procedura opracowania i aktualizacji katalogu usług

 

1. Zasada przejrzystości
1.2 Utworzenie punktu informacyjnego

Zadaniem punktu informacyjnego jest udzielanie: informacji interesantom/klientom  w zakresie sposobu załatwiania spraw w urzędzie; pomocy w wypełnianiu formularzy z katalogu  usług świadczonych przez Starostwo. Przyjmowanie korespondencji od klientów oraz sprawdzanie kompletności składanych wniosków.

dokumentacja fotograficzna punktu

 

1. Zasada przejrzystości
1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po urzędzie oraz identyfikacji pracowników urzędu.

Zarządzenie nr 14/05 Starosty Hajnowskiego
z dnia 18 lipca 2005r.
w sprawie wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.
Zdjęcia z wykonanego zadania

1. Zasada przejrzystości
1.4 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

Celem zadania jest umożliwienie społeczności lokalnej udziału w życiu publicznym poprzez dostęp do informacji pozbawionej politycznego komentarza zarówno o planowanych przez samorząd działaniach i wydarzeniach, jak i podjętych już decyzjach.

Zarządzenie Nr 31/2005 Starosty Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia procedury działania samorządowego serwisu informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
SAMORZĄDOWY SERWIS INFORMACYJNY.

 

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji
2.1  Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Kodeks  postępowania  etycznego  pracowników starostwa powiatowego  w  Hajnówce
 

3. Zasada partycypacji społecznej
3.1  Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały

RAPORT Z OPRACOWANIA I WDROŻENIA KARTY I  PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI   UCHWAŁA NR  XXII/125/04 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” UCHWAŁA NR XXII/126/04 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2004 r.w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

 

3.   Zasada partycypacji społecznej
3.2 Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

ZARZĄDZENIE Nr 26/05 Starosty Hajnowskiego
z dnia 25 listopada 2005r.  
w sprawie prowadzenia  „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu hajnowskiego
"Mapa aktywności"

 

3. Zasada partycypacji społecznej
3.3 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Uchwała nr XXIV/147/05 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Hajnowskiego.

Uchwała nr XXIV/147/05 Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 kwietnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Hajnowskiego.
Karta Usług OA/02
Wniosek do Karty Usług OA/02
 
Wzór wykazu do Karty Usług OA/02

 

4. Zasada przewidywalności
4.1  Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy/powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom

Uchwała nr XVII/91/04  Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 czerwca 2004r.
w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2004-2006
Materiał przybliżający strategię mieszkańcom
- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2004 -2006

 

4. Zasada przewidywalności
4.2  Wprowadzenie stałych terminów obrad rady powiatu oraz umieszczanie tam kluczowych dla społeczności decyzji ( budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych sprawozdań jednostek organizacyjnych w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświecone monitorowaniu strategii rozwoju

Uchwała nr XXIV/147/05  Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 kwietnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Hajnowskiego.

 
Uchwała  Nr XXII /130/04 Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 grudnia 2004r. 
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego

 

5. Zasada fachowości
5.1  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Starostwie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W  STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE Zarządzenie Nr 18/05 Starosty Hajnowskiego
z dnia 15 września 2005r.
Zarządzenie Nr 3/06 Starosty Hajnowskiego
z dnia 24 stycznia 2006r.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Starosty Hajnowskiego
z dnia 15 września 2005 r.
 

 

 6. Zasada  rozliczalności
6.1  Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Zarządzenie Nr 21/05 Starosty Hajnowskiego
z dnia 28 października 2005r.
Tekst książeczki na stronie  internetowej urzędu

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi