Powiat hajnowski rozwija turystykę transgraniczną

Kategoria: Ogłoszenia

Przygraniczne położenie to atut, który Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać w każdym obszarze – m.in. edukacji, gospodarki oraz turystyki. Region Puszczy Białowieskiej to kraina, która ma turystom wiele do zaoferowania. Jako że ten wyjątkowy kompleks leśny, będący na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, łączy powiat z rejonami białoruskimi, Starostwo Powiatowe włożyło wiele starań w rozwój turystyki transgranicznej.Jej filarami są aktywność, wielokulturowość, przyroda –czyli elementy, z których znany jest region Puszczy Białowieskiej.

Na przełomie lat 2007-2008 Starostwo Powiatowe zrealizowało duży projekt– wytyczony został Białowieski Szlak Transgraniczny. To żółty szlak rowerowy, łączący puszczę po dwóch stronach granicy. Trasa szlaku wiedzie bowiem przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita Polska) i rejon prużański (Republika Białoruś); ,,polski’’ odcinek kończy się na przejściu granicznym Białowieża – Piererow. Białowieski Szlak Transgraniczny to ponad 200 km przygody (58 km w części polskiej, 146 km na Białorusi) umożliwiającej poznanie przyrody, unikatowej kultury oraz mieszkańców. Sielskie pejzaże –krajobraz pól, łąk i lasów spowijający maleńkie wsie skrywające architektoniczne skarby, zachwycają każdego przejezdnego…

Trasa powstała z myślą o turystach preferujących aktywne formy spędzania wolnego czasu. Poza wytyczeniem trasy, zadbano również o infrastrukturę okołorowerową – po stronie polskiej turystów prowadzą drewniane drogowskazy oraz oznakowania na drzewach bądź słupach, z kolei dwujęzyczne tablice informacyjne z mapami oraz opisami ciekawostek i historii odwiedzanych miejsc pozwalają lepiej poznać region, zaś miejsca przystankowe wraz ze stojakami na rowery ułatwiają regenerację sił przed dalszą wędrówką. Zadbano o każdy szczegół– wszystkie elementy infrastrukturalne posiadają zdobienia nawiązujące do tradycyjnej architektury regionu. Białowieski Szlak Transgraniczny powstał w ramach realizacji projektu „Rozwój Turystyki Transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” finansowanego z Programu Sąsiedztwa Polska –Białoruś – Ukraina. To zdecydowanie jedno z najlepszych przedsięwzięć turystycznych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Świadczą o tym wyróżnienia: szlak dostał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach „Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2008”, ponadto otrzymał nominację do I edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii Współpraca Transgraniczna.

Białowieski Szlak Transgraniczny jest cały czas modernizowany. W 2013r., przy wykorzystaniu unijnych funduszy, wykonano prace związane z odnowieniem trasy. W ramach tego dokonano modernizacji oznakowań na drzewach i słupach, odrestaurowania tablic, drogowskazów oraz miejsc postojowych.

Obecnie samorząd powiatowy wspólnie z Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieńcu realizuje projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”.Przedsięwzięcie to jest jednym z 8 mikroprojektów podjętych w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Współpraca zakłada odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km), uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice oraz opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów). Jednak zasadniczym produktem projektu ma być Polsko-Białoruski Punkt Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, w którym turyści będą mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi po dwóch stronach granicy. Obecnie trwają prace związane z modernizacją szlaku czerwonego, projekt na dobre wystartuje wiosną przyszłego roku.

W przygotowaniu pozostaje również przedsięwzięcie „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, mający na celu zacieśnienie współpracy. W ramach projektu zaplanowano szereg interesujących działań skierowany do mieszkańców regionu oraz branży turystycznej po dwóch stronach granicy m.in. polsko-białoruski rajd nordic walking, rajd rowerowy dla dorosłych, publikacja informatora o turystyce aktywnej, szkolenia na przewodników turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz szkolenie kulinarne dla grupy polsko-białoruskiej. Obecnie trwają przygotowania do organizacji kursów przewodnickich, nabór zostanie ogłoszony niedługo.

Turystyka transgraniczna to kierunek, w który warto inwestować. Ma on dużą szansę na rozwój: białoruska strona zasygnalizowała chęć wprowadzenia ruchu bezwizowego na obszarze Puszczy Białowieskiej, co oznacza, że turyści chcący poznać walory przyrodnicze po drugiej strony granicy w celu przekroczenia granicy potrzebować będą jedynie paszportu. To, czy zamierzenia pozostaną tylko w sferze planów zależy głównie od czynników z zewnątrz. Kwestia ta pozostaje także wyzwaniem dla samorządów.

Katarzyna Nikołajuk

Wydział Promocji i Rozwoju

 

 

Białowieski Szlak Transgraniczny: 

Szlak jest czytelnie oznakowany - na zdjęciu: odcinek trasy w okolicach Krynoczki

 

Białowieski Szlak Transgraniczny

 

Infrastruktura rowerowa na szlaku

 

Infrastruktura rowerowa na szlaku

 

Transgraniczny rajd rowerowy - jedno z przedsięwzięć zaplanowane w ramach projektu

"Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym"


 Na szlaku czerwonym

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi