Mapa aktywności” organizacji pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta

Kategoria: Ogłoszenia

Mapa aktywności” organizacji pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Tel. /Fax

E – mail/Adres www

1

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

ul. Zastawa 10

17-230 Białowieża

503939315

stpbwb@gmail.com

2

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

ul. 3 Maja 42

17-200 Hajnówka

(85) 682 28 89

(85) 682 30 16

kontakt@muzeumbialoruskie.pl

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

3

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

17-230 Białowieża, ul. Kolejowa-Wejmutka

(85) 6754862

(85) 6642255

sekretariat

4.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. J. Karpińskiego w Białowieży

17-230 Białowieża

Ul. Kolejowa 17

85 681 2295

fax 85 681 2624

www.pttk.bialowieza.pl

pttk@pttk.bialowieza.pl

5

Stowarzyszenie Twórcze Studio Form Wzorniczych „Hajnówka”

 

 

17-200 Hajnówka,

ul. Parkowa 10

 

 

(85) 6824715

 

6

Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

17-200 Hajnówka, ul. A. Krajowej 44/6

 

 

7

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej

17-220 Narewka,

ul. Nowa 3A

(85) 6858034

zolga@interia.pl

www.spzn.narewka.pl

8

Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Dąb”

17-200 Hajnówka,

ul. A. Krajowej 24

 

 

9

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej

17-250 Kleszczele, ul. Kolejowa 6

(85) 6818054

( 85) 6632740  fax. 6818004

kleszczeleum@fr.pl

10

Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Hajnówce

17-200 Hajnówka,

ul. 3 Maja 42

(85) 6822889

 

11

Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

ul. Akacjowa 9/10       17-250 Kleszczele

 

 

12

Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr”

ul. Lipowa 20

17-200 Hajnówka

 

www.agrobialowieza.pl

bsa-zubr@home.pl

13

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

ul. 1 Maja 77

17-240 Czeremcha

 

 

14

Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Leśnych

ul. Park Dyrekcyjny 1

17-230 Białowieża

 

 

15

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

ul. Lipowa 190 17-200 Hajnówka

(85) 6829222

 

16

Stowarzyszenie Wspierania Budowy Krytej Pływalni

ul.Nowowarszawska 29/4,  17-200 Hajnówka

 

 

17

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce

ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15

17-200 Hajnówka

(85) 6823351

(85) 8734723

festiwal@cerkiew.pl

www.festiwal.cerkiew.pl

18

Białoruskie Forum Samorządowe w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wierobieja 18

17-200 Hajnówka

 

 

19

Stowarzyszenie Skansen w Białowieży

ul. Zastawa 66B

17-230 Białowieża

 

 

20

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

ul. Białostocka 2A      17-200 Hajnówka

 

 

21

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Hajnowskiego

ul. Ks. I. Wierobieja 2

17-200 Hajnówka

 

 

22

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze

ul. 1 Maja 78

17-240 Czeremcha

(85) 6850084

stowarzyszenie@przyjazny-transport.org

23

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody w Hajnówce

Hajnówka, ul. Podlasie 23
 

 

 519-678-855

biuro@bialowieza.besaba.com

www; bialowieza.besaba.com

24

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”

ul. Piłsudskiego 4

17-200 Hajnówka

(85) 6822011

h3s.hajnowka@op.pl

25

Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia w Puchłach”

Puchły 62

17-210 Narew

 

 

26

Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „Uśmiech Dziecka” w Hajnówce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka

(85) 6822117

 

27

Stowarzyszenie „Krok do przodu”

Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka

 

 

28

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Policzna 40,  17-250 Kleszczele

 

 

29

Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Nasza Białowieża”

ul. Waszkiewicza 39

17-230 Białowieża

(85) 6812484

gawm@bialowieza.com

30

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10B

17-200 Hajnówka

(85) 6844268

 

31

Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody

ul. Tropinka 59, 17-230 Białowieża

 

 

32

Stowarzyszenie RE-COGITO FUTURO w Białowieży

ul. Wojciechówka 19 ,

17-230 Białowieża,

 

 

33

Stowarzyszenie „Budy Puszczańskie” w Budach

Budy 34, 17-230 Białowieża

 

 

34

Stowarzyszenie „Słowianie” w Skupowie

Skupowo 49,     17-220 Narewka,

 

 

35

Stowarzyszenie ,,Białowieża” w Białowieży

17-230 Białowieża

ul. Olgi Gabiec 53

 

 

36

Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki w Hajnówce

17-220 Narewka

Lewkowo Stare 19

 

 

37

Stowarzyszenie Pszczelarzy Rejonu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Reja 3A/37

 

 

38

Towarzystwo Promocji Kultury Tutejszej – Równiny Bielskiej

17-210 Narew

Tyniewicze Duże 12

 

 

39

Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt ,,CIAPEK” w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Słowackiego 29

530279364

 

40

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Drewnianego Ludowego Budownictwa i Zabytków Białowieża – Sławna Wieś

17-230 Białowieża

ul. Waszkiewicza 204

 

 

41

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Piłsudskiego 1

 

 

42

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej UNISONO w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Nowowarszawska 20

698652390

alicjamirek1@wp.pl

www.unisono.hajnowka.pl

43

Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce

17-220 Narewka,

ul. Mickiewicza 50

691912973

prezes@agrokwatera.eu

www.agrokwatera.eu

44

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Hajnówka w Orzeszkowie

17-200 Hajnówka, Orzeszkowo

 

 

45

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ,,BACHMATY” w Grabowcu

17-204 Dubicze Cerkiewne, Grabowiec 58

694471031

l.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl

46

Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej

17-230 Białowieża

ul. Gen. A. Waszkiewicza 1B/1

 

biuro@tpeo.pl

www.tpeo.pl

47

Stowarzyszenie Spadczyna w Łosince

17-210 Narew, Łosinka 6

 

 

48

Stowarzyszenie Trześcianka w Trześcianka

17-210 Narew, Trześcianka 90

 

 

49

Stowarzyszenie Krzywiec w Krzywcu

17-210 Narew, Krzywiec 51

 

 

50

Towarzystwo Przyjaciół Narwi w Narwi

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 18

do korespondencji:

17-210 Narew, ul. Konwaliowa 3

 

 

51

Stowarzyszenie ,,SANTA'' Obrona Puszczy Białowieskiej w Zwodzieckich

17-200 Hajnówka, Zwodzieckie 8

 

 

52

Stowarzyszenie ,,Storczyk” w Michnówce

17-220 Narewka, Michnówka 22C

501 030 775

669 407 250

helena-rejent@o2.pl

53

Stowarzyszenie ,,Stokrotka” w Kuraszewie

17-250 Kleszczele, Kuraszewo 27

 

 

54

Stowarzyszenie Sympatyków Siemianówki w Siemianówce

17-220 Narewka, Siemianówka ul. Łąkowa 144

 

 

55

Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny ,,INKI” w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 16/8

85 682 38 35

609037559

stowarzyszenie@inka.org.pl

www.inka.org.pl

56

Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy w Białowieży

17-230 Białowieża, ul. Tropinka 7

 

 

57

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Innowacji w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Kwiatowa 6

 

 

58

Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości w Sakach

17-250 Kleszczele, Saki 5

 

 

59

Stowarzyszenie Kulturalne ,,TYBEL" w Jakubowie

17-200 Hajnówka, ul. Gęsia 5

506178631

Tybel.art@wp.pl

60

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3

 

 

61

Stowarzyszenie ,,KRYNICA" w Lipinach

17-200 Hajnówka, Lipiny 46 A

 

 

62

Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych Tryba w Masiewie Starym

17-220 Narewka Masiewo Stare 9

 

 

tryba@tryba.pl

www.tryba.pl

63

Stowarzyszenie METAMORPHOSIS

17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 89/17

 

 

 

 

64

Chór Leśników Puszczy Białowieskiej w Hajnówce

17-200 Hajnówka,

ul. Kolejki Leśne 12

   

65

Koło Terenowe w Kleszczelach Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Św. Cyryla i Metodego

ul. 1 Maja 2

17-250 Kleszczele

509 709 496

 
66 Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian w Hajnówce

ul. 3 Maja 45

17-200 Hajnówka

   
67 ,,Stowarzyszenie na rzecz dialogu TROPINKA” w Świnorojach

Świnoroje 7

17-220 Narewka

   
68 Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Niebanalnej ,,BAT – ALION HAJNÓWKA” w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Urodzajna 16

   

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi