Samorząd powiatowy będzie współpracował z Politechniką Białostocką

Kategoria: Informacje prasowe

Rozwój edukacji to jedno z ważniejszych zadań samorządu. Dnia 10.02.2015r. pomiędzy powiatem hajnowskim a Politechniką Białostocką zawarta została umowa o współpracy. W ramach porozumienia przewidziano szereg atrakcyjnych działań skierowanych do uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat. Wśród nich znaleźć się mają m.in. zajęcia w nowoczesnym laboratorium uczelni, lekcje z wykładowcami akademickimi, udział w kołach naukowych, konkursy przyczyniające się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi, a także pomoc uczniom uzdolnionym. Młodzi adepci otrzymają duże wsparcie w procesie zdobywania wiedzy, ale wypracowane w ramach porozumienia działania to też doskonała promocja kierunków ścisłych oraz szansa na „zatrzymanie” zdolnej młodzieży w regionie. Mam nadzieję, że podpisane porozumienie zapoczątkuje długą i owocną współpracę na rzecz przyszłości uczniów naszych szkół. Młodzi ludzie są przyszłością naszego powiatu, naszego kraju, stąd troska o ich wykształcenie i jak najlepszy start w życie zawodowe jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Mamy zdolną i ambitną młodzież, cieszę się, że ten potencjał zostanie wykorzystany. Jako mieszkaniec powiatu jestem dumny z tego, że tak nowoczesna uczelnia jest w naszym miasteczku, mało tego – intensywnie się rozwija, czym przyczynia się także do postępu naszego powiatu. Mamy także nadzieję, że objęta programem młodzież zdecyduje się w przyszłości zostać tu, w naszym regionie – stwierdził Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Politechnika Białostocka jest uczelnią o wysokim poziomie kształcenia, ma dużo do zaoferowania nie tylko studentom: Politechnika chce pokazać swoją specyfikę, swoje najlepsze strony. Uczniowie będą mogli poznać bazę laboratoryjną, dydaktyczną, jaką dysponujemy – wszystko, z czym w ciągu pięciu lat studiowania będą się spotykać na bieżąco. Poza tym niedługo rozpoznamy program stypendialny „Odkrywcy diamentów”, który będzie służył zdolnym uczniom liceum i gimnazjum z zaprzyjaźnionych powiatów. Wchodząc do szkół średnich na terenie powiatu chcemy też w pewien sposób pomóc – mówi Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis.

Umowa o współpracy pomiędzy samorządem a uczelnią to szansa dla regionu. Stanowi bowiem inwestycję w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę, jaką posiada samorząd. Wypracowane porozumienie niewątpliwie stwarza uczniom możliwość rozwoju. Działania przewidziane w projekcie pozwolą im poznać studenckie obowiązki, a przede wszystkim- zdobyć wiedzę, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Katarzyna Nikołajuk

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi