Adresy i telefony


Powiatowy Rzecznik Konsumentów533863b6.jpg
ul. A. Zina 1
17-200 HAJNÓWKA
tel. 085 682 30 45
rzecznik@powiat.hajnowka.pl
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Żelazna 9 lok. 1U 
15-950 BIAŁYSTOK
tel.  085 742 80 52
 
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Podlaski Oddział Okręgowy
ul. Warszawska 1a
15-062 BIAŁYSTOK
tel. 085 743 57 45
 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6
01-249 WARSZAWA
tel. 022 634 06 68
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 WARSZAWA
tel. 022 55 60 800
 
Arbiter Bankowy
ul. Smolna 10a
00-375 WARSZAWA
tel. 022 828 14 00
 
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00-872 WARSZAWA
tel. 022 661 61 07
 
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 WARSZAWA
Tel. 022 333 73 26 – 28
 
REJESTR KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH
www.uokik.gov.pl

 

Wykaz numerów w formie jpg