Linie lotnicze


Odmówiono Państwu przyjęcia na pokład?Państwa lot został odwołany lub miał duże opóźnienie?Linie lotnicze maja prawny obowiązek poinformowania konsumentów o przysługujących im prawach oraz miejscu, gdzie można złożyć skargę.

Odmowa przyjęcia na pokład
Może Państwu przysługiwać odszkodowanie w wysokości od 125 euro do 600 euro, w zależności od odległości przelotu i opóźnień spowodowanych zmianą trasy podróży.

Duże opóźnienia
Mogą Państwo żądać zwrotu należności za bilet, jeśli opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, jednak tylko w przypadku rezygnacji z lotu.

Odwołanie lotu
Mają Państwo prawo do odszkodowania finansowego, o ile nie zostali Państwo poinformowani o odwołaniu lotu 14 dni przed odlotem lub zaoferowano Państwu zmianę planu podróży w podobnych ramach czasowych, lub jeżeli przewoźnik lotniczy może udowodnić, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Pomoc linii lotniczych
W zależności od okoliczności, jeżeli odmówiono Państwu przyjęcia na pokład lub Państwa lot został odwołany bądź opóźniony, mają Państwo prawo do uzyskania pomocy (wyżywienie, komunikacja i zapewnienie noclegu, jeśli zaistnieje taka konieczność). W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lotu przewoźnik może Państwu zaproponować możliwość kontynuowania podróży lub zwrotu pieniędzy za bilet. Szczegółowe informacje oraz lista krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie tych praw jest dostępna pod adresem: http://apr.europa.eu

Ograniczona sprawność ruchowa
Osoby niepełnosprawne oraz pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej są objęci ochroną przed dyskryminacją, a od 26 lipca 2008 r. będą mogli, pod pewnymi warunkami, korzystać z odpowiedniej pomocy udzielanej im we wszystkich portach lotniczych UE.

Tożsamość linii lotniczych
Powinni Państwo zostać uprzednio poinformowani, które linie lotnicze obsługują Państwa lot. Linie lotnicze, które oferują niewystarczający poziom bezpieczeństwa, podlegają zakazowi lub ograniczeniu wykonywania połączeń w Unii Europejskiej. Wykaz tych linii znajduje się pod adresem: http://air-ban.europa.eu

Odpowiedzialność
Linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień (do ± 4800 euro), za uszkodzenia i utratę bagażu (do ± 1200 euro) oraz za śmierć lub obrażenia odniesione w wypadkach. Linie lotnicze nie ponoszą jednak odpowiedzialności, jeżeli podjęły wszelkie uzasadnione środki w celu uniknięcia szkód lub jeśli podjęcie takich środków było niemożliwe.

Wypoczynek zorganizowany
Organizatorzy wycieczek turystycznych muszą przedstawić dokładne informacje na temat zarezerwowanej imprezy turystycznej, spełnić zobowiązania umowne oraz zapewnić pasażerom ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora.
*Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi