VI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego – sesja nadzwyczajna

Kategoria: Informacje urzędowe

Dnia 01.04.2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się VI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 16. radnych. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli: radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Miszczuk, a także naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Tematyka sesji dotyczyła inwestycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, obejmującą budowę Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk wyjaśnił, że na podstawie uchwały Nr 5/14/2015 Zarządu Powiatu zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym działka nr 3370 będąca własnością powiatu na rzecz inwestora, jakim jest RCKiK w Białymstoku. Do rozpoczęcia inwestycji niezbędna jest procedura ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę o numerze 3038/20, gdyż przez nieruchomość prowadzi droga do przyszłego terenu inwestycyjnego. W trakcie sesji pojawiły się pytania ze strony radnych:

  1. Radny Mikołaj Aleksiuk: pytanie dotyczyło kwestii przekazania wyżej opisywanej drogi samorządowi miasta Hajnówka.

Na pytanie odpowiedział Starosta Mirosław Romaniuk, który zaznaczył, że w przypadku wyrażenia woli ze strony samorządu miejskiego, Zarząd Powiatu rozważy tę propozycję.

  1. Radny Jan Adamczuk: radny zapytywał o pewność realizacji omawianej inwestycji oraz możliwość realizacji innych na działkach o numerach: 3208/28 oraz 3369.

Na pytanie odpowiedział Starosta Mirosław Romaniuk wyjaśniając, że dzisiejsza sesja jest zwołana, bo „inwestor chce jak najszybciej rozpocząć inwestycję tak, by w przyszłym roku mieszkańcy mogli korzystać z usług instytucji”. Z kolei działki wspomniane przez radnego są własnością powiatu i o ile pojawi się zainteresowany nimi inwestor, to z pewnością zostaną sprzedane pod inwestycje.

  1. Radny Jan Korcz: pytanie dotyczyło istoty służebności, na czym polega ta procedura.

Na pytanie odpowiedział Starosta Mirosław Romaniuk wyjaśniając, iż z racji faktu, że sprzedana działka nie ma dostępu do drogi, konieczne jest ustanowienie służebności. To niezbędna procedura do realizacji inwestycji.

W dalszej części sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej większością 15 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”.

Obrady zamknął Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak życząc mieszkańcom oraz radnym spokojnych, radosnych Świąt Wielkanocy.

Katarzyna Nikołajuk

 

Przemawia Starosta Przemawia Starosta GłosowanieRada Powiatu HajnowskiegoPrzewodniczący Rady Powiatu składa życzenia

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi