PODRÓŻ SAMOLOTEM


Podstawowe prawa pasażerów linii lotniczych podróżujących do lub z krajów Unii Europejskiej zostały zagwarantowane rozporządzeniem WE 261/2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu.
 
Opóźnienie. Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnie posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także prawa do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Zależy to od długości opóźnienia lub długości lotu gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletu gdy opóźniony odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie, pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem Pasażerowie nie mogą domagać się finansowej rekompensaty, jeżeli opóźnienie lub odwołanie nastąpiło z przyczyn niezależnych np. z powodu złych warunków atmosferycznych.

Odwołanie lotu. W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:
zwrotu kosztów biletu zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży posiłku,
napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia
Ponadto, pasażerowie mogą być uprawieni do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco od odwołanego, a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno.

Odmowa przyjęcia na pokład. Jeżeli do odprawy zgłosi się większa liczba pasażerów na dany lot, niż wynosi liczba miejsc w samolocie, przewoźnik powinien najpierw znaleźć osoby chętne do udostępnienia za ustaloną rekompensatą miejsc pasażerom, którzy zaplanowali podróż danym rejsem. Przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania takim ochotnikom zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (łącznie z bezpłatnym przelotem, w miarę potrzeby do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży.
Jeśli pasażer nie zgłosi się na ochotnika, wówczas przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania mu rekompensaty pieniężnej w wysokości:
250 € dla lotów na trasach o długości 1500 km lub krótszych
400 € dla lotów na trasach powyżej 1500 km na terenie UE oraz dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km
600 € dla lotów na trasach powyżej 3500 km poza terytorium UE
Jeśli opóźnienie w przelocie do miejsca docelowego jest odpowiednio mniejsze niż 2, 3 lub 4 godziny, rekompensata może zostać zmniejszona o 50%.
Przewoźnik ma również obowiązek:
zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub zaproponowania alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży
zapewnienia, w zależności od potrzeby, wyżywienia i miejsca w hotelu (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne, fax itp.)
Zagubiony lub zniszczony bagaż. Zgodnie z Konwencją Montrealską za zagubiony, zniszczony lub dostarczony z opóźnieniem bagaż można domagać się rekompensaty w wysokości do 1000 SDR (ok. 1200 EUR).

Ważne jest wypełnienie formularza PIR (Property Irregularity Report) na lotnisku oraz pisemne zgłoszenie szkody przewoźnikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonego bagażu lub 21 dni od stwierdzenia opóźnienia bagażu.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi