WYNAJEM SAMOCHODÓW


Są takie miejsca, np. greckie wyspy lub kanaryjska część Hiszpanii, które najlepiej zwiedza się samochodem. Niektóre osoby wolą wynająć auto i samodzielnie poznawać okolicę, bez krępujących ram czasowych zorganizowanej wycieczki.
 
Umowa. Wynajmując samochód trzeba domagać się sporządzenia na piśmie umowy, w której zostaną zawarte dane kierowcy/ wynajmującego oraz wszystkie warunki wynajmu. Nie można polegać na ustaleniach ustnych. W umowie warto też zapisać sposób płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. Zawsze zachowujemy kopię umowy. W przypadku, gdy nie znamy języka, w jakim sporządzona jest umowa, nie powinniśmy jej zawierać.

Rezerwacja przez internet. Jeśli rezerwujemy samochód przez Internet koniecznie trzeba wydrukować kopię zamówienia oraz korespondencję z poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji telefonicznej zaleca się potwierdzenie ustaleń pisemnie.

Odbiór samochodu. Odbierając samochód konsument powinien obejrzeć samochód i zgłosić niezwłocznie wszelkie zastrzeżenia na piśmie do przedsiębiorcy, w szczególności widoczne uszkodzenia i ich charakter. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć sprawny samochód. W chwili odbioru trzeba pamiętać o dokumentach auta. Wtedy można sprawdzić, np. kiedy był dokonywany ostatni przegląd okresowy.

Płacąc domagaj się rachunku albo faktury. W razie problemów musisz mieć wszystkie dokumenty.

Wymóg wieku. Podpisując umowę wynajmu samochodu na pewno będzie trzeba okazać prawo jazdy. W niektórych krajach granica wieku, od której można prowadzić auto wynosi 18 lat. Często zdarza się, że firmy zgadzają się wynająć auto tylko osobom starszym, np. 21-letnim, posiadającym prawo jazdy przynajmniej od roku.

Protokół zdawczy. W protokole zdania samochodu warto umieścić stwierdzenie, w jakim stanie samochód został zwrócony (bez uszkodzeń zewnętrznych, sprawny technicznie). Protokół odbioru i zdania samochodu powinien być opatrzony datą i podpisem obu stron, sporządzony w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla konsumenta.

Wypadek. Jeśli zdarzy nam się wypadek warto oddać samochód do warsztatu, aby oszacowano koszty naprawy szkód. W ten sposób zabezpieczamy się przed zawyżeniem wartości szkody przez przedsiębiorcę w stosunku do faktycznej usterki samochodu. Jednak naprawę samochodu należy pozostawić właścicielowi samochodu.

Ubezpieczenie. Płacąc dodatkowo pewną stawkę na ubezpieczenie za każdy dzień wynajmu, możemy zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za szkody. Koniecznie trzeba sprawdzić, jakie są warunku ubezpieczenia, w szczególności, jakiego rodzaju szkody ono obejmuje (np. kradzież). Zdarza się, że zapisy umowy ubezpieczenia wyznaczają specjalne uwarunkowania dotyczące jazdy samochodem w krajach Unii Europejskiej i poza Europą. Czasami konsument musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie do wyjazdów zagranicznych. W ogólnych warunkach ubezpieczenia powinien być także wskazany tryb zgłaszania szkód, np. w ciągu 48 godzin. W razie problemów warto skupić się na polubownym rozwiązaniu sporu, ponieważ ubezpieczyciel jest znacznie bogatszym i „potężniejszym graczem rynkowym”. Podobnie jak w Polsce, także w innych krajach są wyspecjalizowane organizacje do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących ubezpieczeń.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi