TIMESHARING


Timesharing jest obszarem licznych nadużyć. Konsumenci są atakowani ofertami w trakcie wakacji, a nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują stan odprężenia i obniżonej czujności. Timesharing jest umową długoterminową i wymaga dokładnego skalkulowania wszystkich kosztów. Za kilka lat budynek, w którym znajduje się użytkowany apartament może ulec zniszczeniu, a linie lotnicze mogą zlikwidować połączenia z wybraną miejscowością...

Co to jest timesharing? Timesharing polega na nabyciu prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie, w każdym roku, w zamian za co nabywca zobowiązuje się do uiszczenia ryczałtowej opłaty.

Jak rozpoznać nieuczciwego sprzedawcę? Żeby przekonać się, czy sprzedawca proponujący nam kontrakt timesharingowy ma uczciwe zamiary, wystarczy zadać mu trzy podstawowe pytania. Czy mogę zabrać kontrakt do przejrzenia przed podpisaniem i wrócić do sprawy po namyśle za kilka dni? Czy mogę zapłacić pierwszą ratę w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy? Czy mogę wycofać się bez podawania przyczyn w ciągu dziesięciu dni od podpisania kontraktu i czy sprzedawca zagwarantuje mi to na piśmie? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi NIE, sprzedawca odmawia Ci praw gwarantowanych w przepisach europejskich. Doradzamy natychmiastowe zrezygnowanie z jakichkolwiek negocjacji z nim.

Prawa chroniące nabywców kontraktów timesharingowych.

Przepisy dotyczące timesharingu bardzo dokładnie określają obowiązki sprzedawcy. Przed zawarciem umowy przedsiębiorca musi dostarczyć zainteresowanemu dokładny prospekt (opis oferty). Powinien on zawierać: dokładne dane przedsiębiorcy, a także właściciela oferowanej nieruchomości dokładny opis prawa do użytkowania, które jest przedmiotem sprzedaży, tzn. czy można je zamienić, przenieść lub odsprzedać warunki użytkowania budynku tzn. korzystania z wody, elektryczności, wywozu śmieci itp. warunki dostępu do części użytkowanych wspólnie zasady zarządzania budynkiem, jego utrzymywania i remontowania cenę za nabycie prawa do użytkowania oraz podstawy do obliczania innych należności (np. kosztów użytkowania części wspólnych, napraw itp.) pełną informację o prawach do odstąpienia oraz określenie czasu, na jaki umowa została zawarta.

Sprzedawca nie ma prawa żądać przedpłaty. Jeżeli zdarzy się, że pod wpływem impulsu podpiszesz kontrakt, a potem ochłoniesz i chcesz z niego zrezygnować, możesz to zrobić w ciągu 10 dni. Trzeba pamiętać również, że przepisy chroniące konsumentów zawierających umowę timesharingową dotyczą wyłącznie kontraktów na okres dłuższy, niż trzy lata.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi