LECZENIE


Wakacje to czas relaksu i odpoczynku. Czasem jednak los płata psikusa i trzeba szybko szukać pomocy lekarskiej. Dobrze być przygotowanym na taką ewentualność i zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
. Od 01.01.2006 roku obowiązuje plastikowa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zastąpiła dotychczas używany formularz E-111. EKUZ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach. Na EKUZ znajdują się następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę, numer identyfikacyjny Karty, data ważności Karty. Wniosek o wydanie EKUZ można pobrać ze stron Narodowego Funduszu Zdrowia ww.nfz.gov.pl. Należy go złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia w NFZ, czyli np. ostatnie ZUS RMUA, lub ważną książeczkę ubezpieczeniową.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi