Rzecznik Praw Pacjenta radzi: obowiązek dostarczenia oryginału skierowania

Kategoria: Zdrowie

Do lekarza specjalisty pacjent udaje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza do POZ/lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalistę. Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej ma obowiązek dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych. Niewypełnienie zobowiązania skutkuje usunięciem pacjenta z listy oczekujących.

Co do terminu, jest on liczony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data stempla pocztowego.

Zapisując się do poradni pamiętamy też o innej ważnej zasadzie – gdy nie możemy stawić się na wizytę w wyznaczonym terminie lub w przypadku rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej, jesteśmy zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.  

Przypominamy, że skierowanie to nie jest wymagane do świadczeń:

1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) onkologa;
4) psychiatry.

Wymóg posiadania skierowania do specjalisty NIE DOTYCZY inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych i uprawnionych żołnierzy lub pracowników (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.

Warto pamiętać, że od 2015 skierowanie potrzebne jest do okulisty i dermatologa.

Katarzyna Nikołajuk

w tekście wykorzystano materiały prasowe ze strony: www.bpp.gov.pl

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi