"Mapa aktywności" stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej

Kategoria: Ogłoszenia

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Tel. /Fax

E - mail

1

Klub Sportowy ,,PUSZCZA’ Hajnówka

17-200 Hajnówka

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2

85 871 02 47

hajnowka@kspuszcza.pl

2

Klub Sportowy ,,Berezowo” w Nowym Berezowie

17-200 Hajnówka

Nowe Berezowo 4/2

85 686 43 10

ks.berezowo@wp.pl

3

Klub Sportowy ,,Błyskawica Dubicze” w Dubiczach Cerkiewnych

17-204 Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 67

 

 

4

Hajnowski Klub Karate Tradycyjnego

17-200 Hajnówka

ul. Piłsudskiego 4E/2

 

 

5

Ludowy Zespół Sportowy ,,Orzeł Morze”

17-207 Czyże

Morze 63

 

 

6

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM

17-200 Hajnówka

ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2