Projekty zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Kategoria: Ogłoszenia
 1. Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka - przebudowa ulicy Batorego
 2. Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776 B i 1561 B Planta - Leśna - Siemianówka
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614B Kuraszewo - Lady
 4. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie hajnowskim
 5. Wyszkoleni strażacy - bezpieczniejsi mieszkańcy (edycja II)
 6. Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej
 7. Urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Hajnowski
 8. Przebudowa ul. Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa nr 1747B)
 9. Przebudowa ul. Kolejowej, ul. Parkowej, ul. Waszkiewicza w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B)
 10. Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i AmtNordsee – Treene
 11. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
 12. Sztuka bez granic
 13. Odkryj nasz region
 14. Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra
 15. Powiat Hajnowski – bogactwo przyrody i kultury – wydawnictwo albumowe
 16. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
 17. Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee – Treene      
 18. Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych
 19. Promocja i edukacja w Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra
 20. Warto wiedzieć więcej – o sobie i o innych
 21. Wykonanie podjazdu  oraz dostosowanie wejścia osobom niepełnosprawnym do ZPO SP ZOZ w Hajnówce  
 22. Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób dializowanych na rzecz SP ZOZ w Hajnówce  
 23. Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim
 24. Modernizacja Białowieskiego Szlaku Transgranicznego Starostwo Powatowe w Hajnówce
 25. Życie w Parku Narodowym Wattenmeer
 26. Questing – wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej        
 27. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 B- ulica w miejscowości Czyże –Etap I
 28. Partnerstwo samorządów – powiat hajnowski i Urząd Nordsee – Treene
 29. Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci
 30. Polsko – białoruska współpraca w dziedzinie turystyki
 31. Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym
 32. Modernizacja drogi powiatowej  nr 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki
 33. Modernizacja drogi powiatowej nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże
 34. Modernizacja drogi powiatowej nr 2327B - ulica Prosta w Hajnówce
 35. Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OLCHÓWKA”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 365 ha
 36. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce
 37. Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”  realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi