Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim

Kategoria: Projekty Unijne

Termin realizacji: 09.01.2012- 09.07.2014 ; trwałość projektu do 09.07.2019

Całkowita wartość projektu: 2 758 151, 14 PLN, kwota ze środków unijnych: 2 243 342,59 PLN

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu udzielono pomocy grupie 180. osób, obejmującej niepełnosprawnych oraz uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach tego beneficjenci projektu, których zakup komputera przekraczał możliwości finansowe ich rodzin, otrzymali darmowe laptopy z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Ponadto, na okres 5. lat zapewniono serwis sprzętu. Profitenci projektu uczestniczyli również w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów. Dzięki uzyskanym  oszczędnościom w projekcie, hajnowskie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały dodatkowe 45 komputerów. Komputery przeznaczone są dla uczniów oraz podopiecznych wyżej wymienionych placówek, wśród których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz osoby  niepełnosprawne, które nie uczestniczyły dotychczas w realizowanym projekcie.  Są to przede wszystkim uczniowie nowych roczników szkolnych, którzy nie mogli wziąć udziału w realizowanym projekcie oraz osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi w powiatowych placówkach opiekuńczych, pochodzące często z rodzin dysfunkcyjnych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji materialne.

 

logotyp.png

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi